Fairtrade Gemeente

Het bestuur wil Begijnendijk profileren als een solidaire en gastvrije gemeente, lokaal en internationaal. Er zijn immers al vele jaren diverse organisaties actief rond de ‘Noord-Zuid’-problematiek. 

Zo werd in 2013 de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit (GRIS) opgestart. De GRIS geeft niet alleen advies aan het bestuur, maar neemt ook zelf solidaire initiatieven. 

In maart 2014 werd de resolutie ‘Fairtrade Gemeente' ondertekend en eind 2017 werden de jarenlange inspanningen in de gemeente ten voordele van eerlijke handel beloond met de titel 'Fairtrade Gemeente’. Hierbij verklaart het bestuur eerlijke handel voor de boeren in het Zuiden en duurzame landbouw in het Noorden te ondersteunen. Het label ‘Fairtrade Gemeente' geeft aan dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Deze titel wordt enkel toegekend aan gemeentes die voldoen aan de zes opgelegde criteria, zijnde:

  1. Het onderschrijven van de resolutie;
  2. Het sensibiliseren van winkels en horecazaken tot het aanbieden van eerlijke producten uit het Noorden en het Zuiden en dit te visualiseren;
  3. Het sensibiliseren van bedrijven en organisaties, zoals scholen en verenigingen, tot het verbruiken van fair tradeproducten en hierover communiceren;
  4. Het verkrijgen van media-aandacht voor de campagne;
  5. Het oprichten van een lokale trekkersgroep die de nodige initiatieven neemt;
  6. Het nemen van initiatieven die lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten stimuleert.

Om de opgelegde doelstellingen te volgen, werkt het bestuur actief mee aan de uitvoering van acties en initiatieven. Concreet betekent dit dat het zich engageert om fair trade ten volle te ondersteunen en koffie en minstens een ander product aan te kopen. Het bewustzijn rond fair trade wordt op regelmatige basis gepromoot via de informatiekanalen en andere lokale media.