Evenement afgelast en tegoedbon gekregen?

Sinds de uitbraak van het coronavirus Covid-19 werden ettelijke evenementen afgelast. Tickethouders kregen in veel gevallen een tegoedbon, maar wat zijn de regels en welke rechten heb je?

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 werden heel wat evenementen, zoals concerten, festivals of voorstellingen, in 2020 en 2021 afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken en de belangen van de tickethouders te beschermen, kan een organisator de tickethouders onder bepaalde voorwaarden een tegoedbon toekennen. Dat is vastgelegd in het MB van 14 september 2020 en gewijzigd op 12 mei 2021. Een van de voorwaarden voor het uitgeven van de tegoedbon is dat de activiteit opnieuw wordt georganiseerd binnen een termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Wanneer krijg je een tegoedbon?

Heb je een ticket voor een evenement dat geannuleerd werd door de organisator omwille van het coronavirus Covid-19? Dan kan de organisator je een tegoedbon geven. Dat geldt ook voor evenementen die nog tot 1 oktober 2021 geannuleerd worden door het coronavirus Covid-19.

Naast een tegoedbon kan een organisator er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de tickethouders gewoon terug te betalen of de tickets om te boeken. Kijk in ieder geval de contractvoorwaarden na op een eventuele clausule rond overmacht. Een dergelijke clausule bepaalt jouw rechten in geval van annulatie door overmacht. Kiest de organisator voor de tegoedbon in het kader van het voorgaande ministerieel besluit? Dan moet de bon de waarde hebben van het volledige bedrag dat je al betaalde voor het evenement. Dat geldt ook voor bedragen die je betaalde voor de huur van een kampeerplaats of bestelde drankbonnen. Daarnaast moet de tegoedbon voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de geannuleerde activiteit worden georganiseerd:

  • met dezelfde essentiële kenmerken,
  • op dezelfde of een nabijgelegen locatie,
  • binnen een termijn van drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

De tegoedbon moet de volledige waarde van het bedrag dat je voor het oorspronkelijke toegangsbewijs hebt betaald bedragen. Er mogen geen kosten worden aangerekend voor het afleveren van de bon. Het nieuwe evenement moet voor houders van de tegoedbon voor dezelfde prijs worden aangeboden. Deze moet ook uitdrukkelijk vermelden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Kan ik de tegoedbon ook weigeren?

Je moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij je het bewijs kan leveren dat je de activiteit niet kan bijwonen op de nieuwe datum. In dat geval heb je recht op een volledige terugbetaling van de waarde van de bon. Er bestaan geen specifieke vormvereisten of een specifiek document om een bewijs te leveren dat je niet aanwezig kan zijn op het nieuwe evenement. Enkel laten weten dat je op de voorgestelde datum niet vrij bent, volstaat echter niet. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je om beroepsredenen of andere omstandigheden die al vastlagen niet aanwezig kan zijn en daarvan het bewijs leveren, zoals in de vorm van attest van de werkgever, doktersattest of reservatiegegevens van een geplande reis? Dan moet de organisator dat bewijs aanvaarden.

Hoelang is zo een tegoedbon precies geldig?

De bon zelf heeft geen geldigheidsdatum, maar de organisator moet een gelijkaardig evenement met dezelfde essentiële kenmerken op dezelfde of een nabijgelegen locatie organiseren binnen de drie jaar en twee maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement. De kenmerken die jou ertoe hebben gebracht om het initiële ticket te kopen, moeten dezelfde zijn maar het nieuwe evenement hoeft niet noodzakelijk identiek te zijn. Zo is het logisch dat als je een ticket kocht voor een voorstelling van een specifieke artiest je enkel opnieuw een ticket zou kopen voor een concert van dezelfde artiest. Hetzelfde gaat op voor festivals. Het opnieuw georganiseerde festival moet hetzelfde thema of muziekgenre hernemen, zoals hiphop, rap, wereldmuziek, elektronische dansmuziek, klassieke muziek, jazz, rock of heavy metal. In bepaalde gevallen kunnen de hoofdartiesten die aangekondigd waren voor het oorspronkelijke evenement worden beschouwd als een ‘essentieel kenmerk’. Dat is natuurlijk moeilijk te veralgemenen en moet voor elke situatie apart worden beoordeeld. Kom je niet tot een overeenkomst met de organisator? Dan is het aan de hoven en rechtbanken om een uitspraak te doen.

Wat als er geen gelijkaardig evenement georganiseerd wordt?

Dan is de organisator verplicht om jou de waarde van de tegoedbon terug te betalen.

Meer info?
FOD Economie
tel. 0800 120 57
info.eco@economie.fgov.be

Gepubliceerd op woensdag 23 jun 2021 om 10:00