Erkenning trage weg Demerbeemden

Het bestuur wenst de trage wegen op haar grondgebied te beschermen voor toekomstige generaties. Om dit te verwezenlijken zal het bestuur de procedures volgen die hiertoe voorzien zijn door het gemeentewegendecreet. Voor wegen waarvan geweten is dat deze gedurende een periode van meer dan 30 jaar door het publiek gebruikt werden, kan het bestuur zich onder andere baseren op getuigenverklaringen om dit publiek gebruik aan te tonen. 

In navolging van het openbaar onderzoek voor een aantal wegen gelegen in de Betekomse beemden verzamelt het bestuur nog eventuele bijkomende getuigenverklaringen. 

Je kan een getuigenverklaring indienen aan de hand van onderstaand formulier dat je bezorgt met de post, afgifte aan de balie Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk of via e-mail aan omgeving@begijnendijk.be

De gemeenteraad zal vervolgens, op basis van al de beschikbare elementen, een beslissing nemen betreft de erkenning van deze wegen als gemeenteweg. Merk hierbij op dat deze erkenning geen effect heeft inzake het effectieve eigendom van een wegbedding.