Engelenweide

Het decreet over de begraafplaatsen en lijkbezorging bepaalt dat kinderen die levenloos geboren worden na een zwangerschapsduur van ten minste 12 weken en voor de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 26 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd kunnen worden. Toch kunnen deze kinderen niet op de gewone manier begraven worden, omdat ze niet wettelijk erkend kunnen worden. Als teken van respect voor het ongeboren leven en om tegemoet te komen aan het verdriet van de ouders besliste het gemeentebestuur op beide begraafplaatsen een engelenweide aan te leggen, zodat deze kinderen toch begraven kunnen worden.
Je vindt zowel op de begraafplaats van Begijnendijk als op die van Betekom een mooie, groene gedenkplaats met toepasselijk monument.

Voor wie

Het bestuur wil ouders van kinderen die levenloos geboren werden voor de 180ste dag van de zwangerschap de kans geven om hun kindje te begraven. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van februari 2015 beslist op de gemeentelijke begraafplaatsen een engelenweide in te richten.