Eerstelijnszone Demerland

Om het werk van alle lokale overheden en de zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, werden in Vlaanderen eerstelijnszones (ELZ) opgericht. De term ‘eerstelijns gezondheidszorg’ duidt op alle rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. Dit zijn niet alleen huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten, apothekers en tandartsen, maar ook organisaties zoals OCMW’s, rusthuizen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied dat gevormd wordt door een of meerdere gemeenten en aangestuurd wordt door een zorgraad. In Vlaanderen werden zestig eerstelijnszones goedgekeurd. Begijnendijk vormt samen met Aarschot, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge de ELZ Demerland. Begin 2020 werd deze erkend door de Vlaamse Overheid en een zorgraad opgericht. 

ELZ Demerland wil het welzijn en de gezondheid van alle mensen uit de regio bevorderen door de samenwerking tussen al de partners te optimaliseren. Dit willen ze zoal doen door te werken rond preventie, de mensen met een zorg- en welzijnsnood en hun omgeving centraal te stellen en te streven naar een efficiënte samenwerking tussen de verschillende diensten, de hulpvrager en zijn omgeving. Deze samenwerking is gebaseerd op respect, transparantie en gelijkwaardigheid.

Op www.desocialekaart.be vind je een overzicht van alle hulpverleners in de regio. Neem zeker eens een kijkje op de website om te zien of de hulpverlening die je zoekt terug te vinden is. Heb je een voorstel om deze website aan te passen? Laat het dan weten!

Meer info

www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-demerland 

Oprichtingsakten en statuten