EcoWerf haalt asbest op aan huis

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Met behulp van subsidies van de Vlaamse regering organiseert EcoWerf de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

Samen met de lokale besturen wil EcoWerf haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan. EcoWerf focust hierbij op asbest die werd toegepast in dakbedekking en beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest, zoals (golf)platen en asbestleien. Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan. Hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf.

Voor gebonden asbest kan jij als inwoner van het werkingsgebied van EcoWerf gebruikmaken van de nieuwe dienstverlening, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo's en scholen komen in aanmerking. Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis? Vul dan het aanvraagformulier in. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt hij de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de abestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

De OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij die subsidie betaal je als inwoner slechts € 30,00 per asbestzak. Dit bedrag is vastgelegd door de OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg je een asbestzak en twee setjes persoonlijke beschermingsmiddelen, nl. een FFP3-mondmasker, handschoenen en overall, komt de asbestcoach op voorhand ter plaatse langs, komt EcoWerf het asbest aan huis ophalen en zorgt voor de milieuveilige verwerking. Elk gezin kan gebruikmaken van max. vijf asbestzakken per jaar. Voor grotere volumes kan je geen beroep doen op de ophaling aan huis via EcoWerf. Je contacteert daarvoor best een private asbestophaler of -verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren in het recyclagepark. In dat geval dien je op voorhand een afspraak te maken via https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be. Het is verplicht om jouw asbest op het recyclagepark verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Let op! Het project loopt tot december 2023. Neem zeker ook een kijkje op www.ovam.be/omgaan-met-asbest voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest.


Meer info?
www.ecowerf.be/

Gepubliceerd op donderdag 20 jan 2022 om 09:00