Defecte straatlampen

Fluvius staat in voor de openbare verlichting. Is er een straatlamp defect? Dan meld je dit best zo snel mogelijk via de website. De volgende keer dat een liftwagen van Fluvius de gemeente aandoet, wordt de straatlamp hersteld. Als blijkt dat een nieuwe lamp niet volstaat, maar er bijvoorbeeld een kabelfout of defecte armatuur is, kan de herstelling wat langer op zich laten wachten.

Fluvius is enkel bevoegd voor de straatlampen langs gemeentewegen. De verlichting langs gewestwegen is de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest. Defecte straatverlichting langs de N10 Liersesteenweg kan je signaleren via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9.00 tot 19.00 u) of www.meldpuntwegen.be.

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudt de wegverlichting in cycli. Dit betekent dat hun aannemer alle lampen langs snelwegen en gewestwegen om de vier maanden zal nakijken en bij defecten herstellen.