De Watergroep onderzoekt de kwaliteit van het leidingwater

De medewerkers van De Watergroep hebben de meldingen over de kwaliteit van het leidingwater van de voorbije dagen besproken en onderzocht.

Op dinsdag 16 februari 2021 werd de toevoerleiding tijdelijk uit dienst genomen, naar aanleiding van de werkzaamheden in de Betekomsesteenweg. Ondanks het zorgvuldige spoelen van het net kunnen er bij de indienstname achteraf wat ijzerdeeltjes die vastzaten op de bodem van de leidingen vrijgekomen zijn, wat de verkleuring kan verklaren. De medewerkers hebben het leidingwater vandaag ter plaatse onderzocht en deze problemen zouden ondertussen van de baan zijn. De werkzaamheden van De Watergroep in de Betekomsesteenweg liggen momenteel even stil. In de tweede helft van maart of begin april 2021 vinden er nog enkele overkoppelingen plaats.

Voor de klachten over de chloorgeur zoeken zij momenteel nog naar een verklaring. Eerdere analyses hebben aangetoond dat het water aan de drinkwaternorm beantwoordt en er in het waterproductiecentrum en het net geen overschrijdingen van de chloornorm waren. Zij laten weten dat het ook mogelijk is dat de geur veroorzaakt wordt door andere stoffen die een gelijkaardige geur veroorzaken. De komende dagen worden er stalen genomen om een bijkomende, uitgebreide analyse in het laboratorium van De Watergroep uit te voeren.

De medewerkers van De Watergroep volgen dit verder op in samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de regulator. Meer info volgt.

Gepubliceerd op woensdag 17 feb 2021 om 19:00