De Watergroep maakt plan van aanpak voor problemen met leidingwater!

De afgelopen maanden zijn er terugkerende meldingen geweest over verkleurd drinkwater en sterke chloorgeur in onze gemeente. Het gemeentebestuur heeft De Watergroep duidelijkheid gevraagd over de oorzaak en aanpak van deze incidenten.

Op 19 mei 2021 vond er een overleg plaats tussen de gemeente en De Watergroep, en werd gevraagd naar oplossingen  en een concreet plan van aanpak om deze aanslepende problemen van de baan te krijgen.  

Grootschalige spoelwerken
De Watergroep heeft als prioriteit om continu kwaliteitsvol water te leveren en zet zich samen met de gemeente in om de bruinwaterproblematiek structureel aan te pakken. De afgelopen weken werd er naarstig gezocht naar de achterliggende oorzaken van de incidenten. De verkleuring van het water is een gevolg van het vrijkomen van onschadelijk sediment in het leidingnet. Delen van het leidingnet werden al gespoeld, maar aangezien er nog verkleuring optreedt, werd ook besloten om het volledige waterleidingnet in Begijnendijk zeer grondig te spoelen, te beginnen met Betekom.

Gezien de omvang van het lokale leidingnet, zullen deze spoelwerken meerdere weken in beslag nemen. De Watergroep engageert zich om de hinder zo minimaal mogelijk te houden. Spoelen kan namelijk kortstondig hinder met zich meebrengen voor zowel de inwoners van de spoelzone als naburige bewoners. In samenspraak met de gemeente wordt er voor deze spoelwerken een detailplanning per week opgemaakt en waar nodig bijgestuurd. De gemeente en De Watergroep zetten zich in om op voorhand te communiceren over de geplande spoelwerken. Op die manier willen we de overlast voor onze inwoners tot een minimum beperken.

Komt er bruin water uit jouw kraan? Help ons het probleem aan te pakken!

1. Help ons zicht krijgen op de schaal en locatie van de problemen en zo de volgorde van de spoelwerken te prioriteren. Neem bij elk incident met jouw drinkwater zo snel mogelijk contact op met De Watergroep, via het storingsformulier op www.dewatergroep.be of telefonisch via 02 238 96 99 (24/7 bereikbaar). Enkel zo kan De Watergroep gericht actie ondernemen. Meldingen in gesloten Facebookgroepen zijn helaas niet toegankelijk voor het drinkwaterbedrijf en worden niet opgevolgd. De technische dienst van de gemeente is uiteraard steeds ter beschikking om bij te springen bij onverwachte waterproblemen.

  1. Er werden de afgelopen weken al heel wat drinkwaterstalen bij inwoners thuis genomen. De verkleuring van het water is erg variabel en meestal erg tijdelijk, dus het is voor De Watergroep niet altijd mogelijk om op het juiste moment aanwezig te zijn om die stalen te nemen. Wil jij meehelpen en zelf waterstalen nemen? De Watergroep zal via onze technische dienst professionele stalenkits ter beschikking stellen voor inwoners met bruinwaterproblemen zodat de waterstalen op het juiste moment kunnen gebeuren. Meer informatie volgt!
Gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021 om 14:30