De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft van kracht op het hele grondgebied

Sinds 15 november 2020 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht.

Het Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) volgt de aanwezigheid van het vogelgriepvirus H5 in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden. Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België, nl. bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Daarnaast werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen). Alle besmettingen zijn ondertussen onder controle gebracht en het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven. Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op het Belgisch grondgebied. Vandaag telt het land twintig gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels. Bovendien zijn er bij de buurlanden ook geen indicaties dat de situatie verbetert. De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren. 

Volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kan je jouw pluimvee beschermen.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Het virus dat momenteel en de afgelopen jaren circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.


Meer info over het vogelgriepvirus?
http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/2020-12-03.asp

Meer info over de situatie bij wilde vogels? http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp

Gepubliceerd op vrijdag 8 jan 2021 om 10:00