Het bestuur volgt de verspreiding van het coronavirus Covid-19 op de voet. Zo werden er al heel wat acties ondernomen en bijkomende maatregelen aangekondigd. Om een duidelijk overzicht van al deze maatregelen te geven, werden alle berichten van de voorbije dagen in chronologische volgorde gebundeld.

Strikte voorwaarden in recyclageparken vanaf 7 april 2020! Stel jouw bezoek uit!

Update 3 april 2020 - 10.00 u

Op 7 april 2020 heropenen de recyclageparken van EcoWerf gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. De medewerkers van Ecowerf willen de veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers garanderen. In samenwerking met de lokale besturen houdt de politie toezicht.

Wanneer ga je best naar het recyclagepark?

 • Ga niet naar het recyclagepark als dat niet echt nodig is. De eerste dagen verwacht EcoWerf een grote drukte aan de parken. Stel jouw bezoek nog een week langer uit.
 • Het aantal bezoekers wordt beperkt. Afhankelijk van de grootte en het type van het park, zullen er max. 5, 10 of 15 bezoekers tegelijkertijd toegelaten worden. Dit kan aanleiding geven tot wachtrijen. Houd hier rekening mee.
 • Wees solidair. De eerste weken is het aantal bezoeken beperkt tot max. 1 per week. Zo krijgen anderen ook de kans om hun afvalstoffen te brengen.
 • De openingsuren en -dagen van het recyclagepark in Begijnendijk vind je op www.ecowerf.be/begijnendijk.

Hoe je bezoek voorbereiden?

 • Sorteer thuis het afval dat je wil aanleveren. Je kan maar een beperkte tijd in het recyclagepark blijven.
 • Ga liefst alleen, tenzij je hulp nodig hebt om grote of zware materialen uit te laden. Kinderen zijn niet toegelaten.

Met welke afvalstoffen kan je terecht?

 • Je kan met veel afvalstoffen terecht, maar niet met asbestcement, herbruikbare goederen en textiel.
 • Met asbestcement kan je tijdelijk niet terecht in het recyclagepark, omdat de nodige beschermingsmiddelen om asbest op een veilige manier te aanvaarden op dit moment ingezet worden in de zorgsector.
 • Je kan tijdelijk geen herbruikbare goederen en textiel aanleveren, omdat de kringwinkels hun werking nog niet hebben heropgestart.
 • Er is tijdelijk geen verkoop van roze zakken of compost in zakken in het recyclagepark. Ook compostvaten of -bakken worden er tijdelijk niet verkocht.

Hoe verloopt het bezoek?

Respecteer de zeven regels voor een veilig en vlot bezoek:

 1. Blijf in de wagen zitten totdat je op het park bent.
 2. Vermijd elk fysiek contact met de parkwachter: registreer jezelf met je e-ID of je toegangskaart aan de zuil.
 3. Het aantal bezoekers is beperkt. 1 buiten = 1 binnen.
 4. Respecteer de afstandsregel van 1,5 meter.
 5. Hou je bezoek kort.
 6. Volg en respecteer de richtlijnen van de parkwachter.
 7. Betalen kan alleen met de DifTar-rekening op DifTar-parken en met Bancontact (best contactloos) op andere parken.

De recentste info vind je steeds op www.ecowerf.be.


Nieuwe campagne voor psychosociaal welzijn hulpverleners

Update 2 april 2020 - 10.00 u

Hulpverleners en mensen die actief zijn in de zorgsector worden deze dagen geconfronteerd met heel wat stress en angst. Met de campagne ‘Zorg voor jezelf’ willen het Rode Kruis, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid hun steunen tijdens deze uitdaging. Zo werd een online snelcursus ontwikkeld om leren om te gaan met stress en angst. De cursus richt zich op psychosociale hulpverleners of verantwoordelijken voor de zorg voor personeel.


Heropening recyclageparken in Vlaanderen

Update 31 maart 12.00 u

In goed overleg met de sector heeft Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, beslist dat de recyclageparken in Vlaanderen opnieuw kunnen openen op dinsdag 7 april 2020. Alle recyclageparken van EcoWerf zullen dan ook heropenen op 7 april 2020. De medewerkers van EcoWerf hadden al rekening gehouden met deze mogelijke datum van heropening en zich daarop voorbereid. Zij streven naar een goed evenwicht tussen een voor iedereen veilige omgeving in de recyclageparken en een efficiënte operationele werking. De komende dagen worden de voorwaarden waaronder afvalstoffen op het recyclagepark kunnen aangeleverd worden, bekendgemaakt. De veiligheid van alle bezoekers en de recyclageparkwachters staan voorop.  


Maatregelen verlengd tot en met 19 april 2020

Update 27 maart 2020 - 22.00 u

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020, uitgebreid met de ministers-presidenten, werd beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, nl. tot en met 19 april 2020. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei 2020. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. De details van de maatregelen zijn beschikbaar op www.info-coronavirus.be.

Een paar verduidelijkingen

Fysieke activiteit in open lucht blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Je moet ook in beweging blijven, dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld. 

De zogenaamde 'lockdown parties' die sommige mensen organiseren, zetten alle inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 

Wat de scholen betreft, vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

 • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
 • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd onder de volgende voorwaarden: 
  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven en mogen niet gemengd worden met andere kinderen.
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zal de federale overheid binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen te respecteren. De federale overheid is blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor de gezondheid. Zij zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun dagelijkse inzet is bijzonder lovenswaardig en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden van fundamenteel belang. Ook hun wil de regering bedanken.

Blijf voor jezelf en de anderen zorgen.


Nieuwsbrief vervangt Folderkrant april 2020

Update 27 maart 2020 - 14.00 u

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, hebben een grote impact op het dagelijkse leven in de gemeente. Daarom besliste het bestuur om de Folderkrant van april 2020 te vervangen door een nieuwsbrief met een overzicht van alle nationale en gemeentelijke maatregelen. Deze valt vanaf maandag 30 maart 2020 bij alle inwoners in de brievenbus. Zorg voor elkaar en volg de maatregelen goed op, zodat iedereen binnenkort weer kan genieten van het sociale leven in onze warme gemeente.


Red levens en geef voorrang aan zorgverleners !

Update 27 maart 2020 - 10.00 u

Hulpverleners en mensen die actief zijn in de zorgsector hebben het momenteel erg druk. Om ervoor te zorgen dat zij snel en efficiënt boodschappen kunnen doen, besliste het bestuur voorrangsattesten aan het zorgpersoneel uit te reiken. Met de steun van de supermarkten en apotheken in de gemeente krijgen zij voorrang op vertoon van dit attest.

Werk je in de zorgsectoren wil je graag een attest aanvragen? Dan kan je terecht bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis via tel. 016 53 01 80 of op het e-loket. Supermarkten en apotheken kunnen met deze affiche aan hun klanten laten weten dat ze voorrang verlenen aan zorgpersoneel.


Steun de campagne van de Vlaamse Overheid

Update 27 maart 2020 - 9.00 u

Met de campagne ‘#IKREDLEVENS’ wil de Vlaamse overheid alle Vlamingen oproepen om burgerzin te tonen. Iedereen moet immers zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden.

In overleg met het nationale crisiscentrum benadrukt de campagne drie belangrijke regels, nl.:

 • Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.
 • Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.
 • Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

Naar aanleiding van deze campagne werd een Facebooklayer met de slogan ‘#IKREDLEVENS’ ontwikkeld. Surf snel naar ikredlevens.be en pas jouw profielfoto aan. Het zou een mooi signaal zijn als zoveel mogelijk Vlamingen hun Facebookprofiel aanpassen.


Het bestuur daagt jou uit!

Update 26 maart 2020 - 14.00 u

Slaat de verveling toe nu je zoveel als mogelijk thuis moet blijven en enkel met jouw gezin in contact mag komen? Voel je jezelf eenzaam of verdrietig, omdat je enkel noodzakelijke verplaatsingen mag doen? Dan zijn blijven praten en de nodige beweging erg belangrijk. Om de verloren tijd nuttig te besteden, besliste het bestuur om alle inwoners vanaf vrijdag 27 maart 2020 elke weekdag een uitdaging voor te leggen.

De uitdagingen kunnen gaan van een sportieve proef tot het invullen van een kruiswoordraadsel. Je kan deze volgen via de website of Facebook en dit onder de noemer #begijnendijkbeatscoronacontest. Al jouw foto’s, korte filmpjes en resultaten zijn welkom via coronacontest@begijnendijk.be. Zolang de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken van toepassing zijn, kan je de uitdagingen uitvoeren. Het gezin dat het grootste aantal uitdagingen tot een goed einde weet te brengen, wordt tijdens een zomers evenement in de bloemetjes gezet.

Het bestuur wenst iedereen veel succes! Samen komen we door deze moeilijke periode!


Volg de hygiënische regels 

Update 26 maart 2020 - 11.00 u

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, is het uiterst belangrijk dat iedereen de hygiënische regels naleeft. Hou minstens 1,5 m afstand, was jouw handen regelmatig met water en zeep en raak jouw gezicht niet aan. Blijf ook zoveel als mogelijk thuis, zeker als je ziek bent. Om iedereen aan deze maatregelen te herinneren, werd deze affiche overal in de gemeente verspreid.   


Ministerieel besluit over maatregelen gewijzigd

Update 26 maart 2020 - 9.00 u

Op 24 maart 2020 werd een ministerieel besluit van minister De Crem gepubliceerd over de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 over de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken.


Tips over grasmaaisel en snoeihout

Update 25 maart 2020 - 16.00 u

Nu je tijdelijk niet met jouw grasmaaisel en snoeihout naar het recyclagepark kan, bieden de medewerkers van EcoWerf in samenwerking met Vlaco enkele oplossingen aan.


Veiligheidsmaatregelen voor bossen, natuurgebieden, jacht en visvangst

Update 25 maart 2020 - 12.00 u

Op dinsdag 24 maart 2020 publiceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een besluit over de veiligheidsmaatregelen voor de toegang tot bossen en natuurgebieden en het verbod tot jacht en visserij.


Nationale maatregelen gewijzigd

Update 25 maart 2020 - 10.00 u

De voorbije dagen wijzigden enkele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken. Je vindt de recentste richtlijnen steeds op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/. Een goede handhygiëne en voldoende afstand houden, blijven alvast voor jong en oud de belangrijkste maatregelen om na te leven.


Bibliotheek start met reservatiesysteem

Update 24 maart 2020 - 15.00 u

Ook tijdens deze periode van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, staan de medewerkers van de bibliotheek voor jou paraat. De bibliotheek blijft tot nader order wel gesloten, maar de medewerkers zorgen voor een aangepaste dienstverlening. Zo werken zij vanaf nu op reservatie!

Hoe reserveer je materialen?

 • Stuur bij voorkeur een e-mailtje naar bibliotheek@begijnendijk.be. Je kan de medewerkers ook telefonisch bereiken via 016 53 64 61.
 • Geef jouw persoonlijke gegevens door, nl. familienaam, voornaam en lidnummer. Je vindt jouw lidnummer op jouw bibliotheekkaart, onder de barcode.
 • Kies max. 5 materialen via de catalogus op https://www.bidoc.be/pobbegijnendijk/bidoc1.htm en geef dit lijstje door. Vermeld duidelijk de titels en de auteurs van de materialen.
 • De medewerkers sturen jou een bevestiging, plaatsen de materialen op jouw bibliotheekkaart en geven de datum en het tijdstip van de afhaling door.

Waar haal je de materialen af?

Je haalt jouw pakket af in de inkomhal van de bibliotheek. De pakketten worden, alfabetisch op familienaam, op een rek geplaatst. Let op! Bij de afhaling is geen medewerker van de bibliotheek aanwezig. Leengeld voor audiovisuele materialen betaal je later.

Wat met de ontleende materialen?

Materialen die je (reeds) ontleende, worden automatisch verlengd tot de bibliotheek opnieuw geopend is. Je kan materialen inleveren via de zwarte brievenbus aan de ingang van onze bib.


Conflicten in het gezin

Update 24 maart 2020 - 10.00 u

De medewerkers van Hulplijn 1712, de professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld, verwachten tijdens deze periode van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners geven graag enkele tips mee! Zij staan klaar om de telefoon en chat te bemannen, zodat ze de oproepen hierover kunnen beantwoorden. 


Ministerieel besluit over maatregelen

Update 24 maart 2020 - 9.00 u

Op 23 maart 2020 werd een ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken van minister De Crem gepubliceerd.


Blijf zoveel mogelijk thuis

Update 23 maart 2020 - 10.00 u

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken, geldt ook deze week de algemene regel zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen om te gaan werken, een verplaatsing te maken in het kader van jouw werk, naar de winkel, bankautomaat of dokter te gaan en hulp te bieden aan minder zelfredzame personen. Wil je graag alle maatregelen nalezen om te weten wat wel en niet kan? Surf dan naar https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.


Blijf thuis en draag goed zorg voor jezelf en anderen

Update 21 maart 2020 - 14.00 u

Het nationale crisiscentrum verduidelijkte enkele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te perken. Je vindt de recentste versie van deze verduidelijkingen steeds op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/. Blijf ondertussen thuis en draag goed zorg voor jezelf en anderen. Wil je weten welke activiteiten de lokale handelaars aanbieden? Of organiseer je zelf een initiatief? Neem dan een kijkje op https://corona.vlaanderen.


Demerland bundelt de krachten met triagepunten in Aarschot en Diest

Update 20 maart 2020 - 12.00 u

De zes gemeenten en huisartsen van Eerstelijnszone Demerland bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus covid-19 en openen op 20 maart 2020 om 12.00 u triageposten om de spoedgevallen te ontlasten.

Vanaf 12.00 u is voor alle inwoners van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge het centraal telefoonnummer actief. Heb je klachten van bovenste of onderste luchtweginfectie, zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden? Neem dan eerst telefonisch contact op met jouw huisarts en:

 • ga NIET naar de spoedgevallen van het ziekenhuis;
 • bel NIET naar de spoedgevallen;
 • ga NIET in de wachtzaal zitten bij jouw huisarts.

Indien jouw huisarts niet bereikbaar is, kan je bellen naar het centraal telefoonnummer 016 24 27 50. Een huisarts neemt dan telefonisch contact met je op en zal inschatten of je veilig thuis kan blijven, dan wel medisch onderzocht dient te worden in de triagepost. Kom dan liefst alleen of met max. een begeleider. Het centraal telefoonnummer en de triageposten zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 u. Het centraal telefoonnummer is alleen bedoeld voor mensen met symptomen! Voor andere vragen rond het coronavirus blijft het federale nummer 0800 14 689 gelden.

De leden van de ELZ Demerland vragen aan patiënten met symptomen om de procedure te volgen en zich niet rechtstreeks bij de triageposten aan te melden, maar eerst hun huisarts of het centraal telefoonnummer te bellen. De huisartsen zullen dan beslissen of een consultatie in de triagepost noodzakelijk is. 


Gebruikte papieren zakdoek hoort bij restafval

Update 20 maart 2020 - 10.00 u

De medewerkers van EcoWerf staan nog elke ochtend paraat om de essentiële dienstverlening, nl. de ophaling van huishoudelijk afval aan huis, te blijven garanderen. Om hen te beschermen, roept EcoWerf op om gebruikte papieren zakdoekjes niet bij papier en karton te gooien maar wel goed verpakt in de restafvalzak of -container. Gebruikte papieren zakdoeken horen altijd al bij restafval. In deze tijden is het echter van cruciaal belang om deze sorteerregel zo goed mogelijk op te volgen, zodat de chauffeurs en laders gezond blijven.


Bestuur bundelt alle activiteiten en initiatieven

Update 19 maart 2020 - 15.00 u

Begijnendijk is een solidaire gemeente met heel wat behulpzame inwoners en handelaars. Het bestuur kreeg de voorbije dagen dan ook verschillende vragen om activiteiten van lokale handelaars en initiatieven van inwoners te ondersteunen en bekend te maken. Om al deze mensen bij elkaar te brengen, werd beslist alle activiteiten en initiatieven te bundelen op https://corona.vlaanderen/category/vlaanderen/vlaams-brabant/begijnendijk/.

In deze tijden van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, hebben mensen nood aan correcte en betrouwbare informatie. Op https://corona.vlaanderen kunnen zowel particulieren als zelfstandigen en ondernemingen die tijdens de periode van maatregelen hun diensten aan hun medemensen aanbieden zelf en volledig gratis hun activiteiten en initiatieven, zoals thuisleveringen, afhaalrestaurants en activiteiten voor kinderen, bekendmaken. Het platform biedt een verzamelplaats om al deze informatie op een gecontroleerde manier aan te bieden, want alle gegevens op de website wordt gecontroleerd en louter commerciële boodschappen worden verwijderd.

Neem zeker een kijkje op https://corona.vlaanderen en deel jouw activiteit of initiatief om het snel en effectief tot bij alle burgers te brengen. Gebruik hierbij ‘3130 Begijnendijk’ als woonplaats, zodat alles binnen dezelfde regio gebundeld wordt. Het kost jou slechts enkele minuten, maar samen kunnen we het verschil maken. Het bestuur zal de link naar deze website de komende tijd delen via de website en Facebookpagina.

Er wordt getracht al de geregistreerde gegevens binnen het uur online te plaatsen. Wijzigt jouw activiteit of moet deze geschrapt worden wegens nieuwe richtlijnen? Stuur dan een e-mail naar info@corona.vlaanderen. De medewerkers van de website voeren de nodige aanpassingen uit.

Organiseer je een activiteit of initiatief? Volg dan volgende richtlijnen om besmetting tegen te gaan:

 • maak telefonisch of digitaal duidelijke afspraken,
 • houd afstand en maak zo weinig mogelijk fysiek contact,
 • was voor en na iedere bezoeker of elk bezoek jouw handen,
 • wees voorzichtig met risicogroepen.

Draag zorg voor jezelf en anderen! Samen komen we er door!


Crisiscentrum verduidelijkt maatregelen

Update 19 maart 2020 - 15.00 u

Het nationale crisiscentrum heeft enkele maatregelen voor de aanpak van het coronavirus Covid-19 verduidelijkt. Je vindt de recentste versie van deze verduidelijkingen steeds op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.


Nationale en gemeentelijke maatregelen op een rijtje

Update 18 maart 2020 - 17.00 u

We kunnen er niet meer rond. Het coronavirus Covid-19 heeft ons land in zijn greep. Om de verdere verspreiding van het virus drastisch in te perken, heeft de nationale veiligheidsraad op dinsdag 17 maart 2020 beslist om de bestaande maatregelen te versterken en enkele nieuwe maatregelen in te voeren. Deze gaan van kracht op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 u. Het ministerieel besluit hierover verscheen op donderdag 18 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad.

Welke impact heeft dit op jou en het openbare leven in onze gemeente? Wat kan wel en wat kan niet? Wij zetten alles even op een rijtje.

Blijf in uw kot!

Zorg ervoor dat je met zo weinig mogelijk mensen (buiten het gezin) in contact komt. 

Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden! Organiseer geen bijeenkomsten, ook geen kleinschalige! Niet binnen, ook niet in openlucht. Beperk je tot jouw gezin.

Fysieke activiteit in de buitenlucht, zoals wandelen, joggen en fietsen, is uiteraard wel mogelijk en aangeraden, MAAR alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend(-in) EN indien contact (minder dan 1,5 m) met andere mensen kan vermeden worden.

Verlaat jouw woning enkel voor essentiële zaken!

Verlaat jouw woning enkel om: 

 • voeding te kopen;
 • naar de dokter te gaan;
 • naar de apotheek te gaan;
 • naar het postkantoor te gaan;
 • naar de bankautomaat te gaan;
 • naar het benzinestation te gaan;
 • hulp te bieden aan kwetsbare personen;
 • te gaan werken.

Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn, nl. max. 1 klant per 10 vierkante meter gedurende max. 30 minuten), zodat je steeds een veilige afstand van 1,5 m kan bewaren.

Ook in kleinere winkels, take aways en bij de apotheker dient een wachtrijenbeleid gevolgd te worden, zodat ook hier de veilige afstand van 1,5 m kan gewaarborgd worden.

Probeer in de mate van het mogelijke alleen te gaan winkelen.

Sla niet aan het hamsteren! Dat is echt nergens voor nodig.

Openbare leven beperkt

Cafés en restaurants blijven gesloten. Ook het terrasmeubilair moet verwijderd worden.

Maaltijden afhalen kan wel, met inachtneming van de veilige afstand! Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven dicht met uitzondering voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding, krantenwinkel en kappers (op afspraak, een klant per kapper per salon). Online bestellingen en leveringen kunnen wel nog.

Nachtwinkels kunnen vanaf het openingsuur tot 22.00 u open blijven, in en rondom de winkel dienen de regels van veilige afstand (1,5 m) gevolgd te worden.

De wekelijkse markt op donderdag wordt afgelast. Ook andere kramen op het grondgebied moeten sluiten.

De diensten in het gemeentehuis, het OCMW en de dienst vrije tijd zijn enkel via e-mail of telefonisch bereikbaar. Je kan de diverse diensten bereiken via volgende contactgegevens:

Zowel de binnen- als buitenterreinen van sportcentrum De Tumkens en Sportpark Grote Baan zijn gesloten voor publiek.

De gemeentelijke speeltuinen de Tumkens, Vissendijk en het speelbos langs de gemeentelijke basisschool De Puzzel zijn gesloten!

De bibliotheek zal enkel nog op reservatie werken. Reserveren kan telefonisch, via mail of online. Reservaties worden klaargemaakt en kunnen op afspraak opgehaald worden. Inleveren gebeurt via de inleverbox aan de bibliotheek. Meer info vind je op de website van de bibliotheek.

Het containerpark blijft gesloten. Huis-aan-huisophalingen van afval gaan wel door.

Alle sport- en vakantiekampen in de paasvakantie worden afgelast!

De mammobiel zal eind maart 2020 niet aan sportcentrum De Tumkens staan.

Het openbaar vervoer (bus, trein) blijft rijden, zij het dat ook hier de regels van veilige afstand (1,5 m) moeten gerespecteerd worden.

Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april 2020.

Scholen voorzien alleen noodopvang

Alle lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs zijn opgeschort tot aan de paasvakantie. De scholen blijven open voor noodopvang voor kinderen van ouders die:

 • in de medische en gezondheidssector werken,
 • instaan voor de openbare veiligheid,
 • werken en wiens kinderen alleen door ouderen kunnen opgevangen worden.

Het is niet de bedoeling dat je thuis werkt en de kinderen toch naar de opvang brengt.

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Telewerken aanbevolen

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Kortom! Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.


Geen markt in Begijnendijk

Update 18 maart 2020 - 11.00 u

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die vanaf vandaag ingaan, heeft het bestuur beslist de wekelijkse markt op donderdag niet meer te laten doorgaan. Zo wordt vanaf 19 maart tot en met 5 april 2020 in Begijnendijk geen markt meer georganiseerd. Deze maatregel geldt voor alle kramen, ook voor voeding.


Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Update 18 maart 2020 - 11.00 u

Op dinsdag 17 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 u en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk. Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken. Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • voedingswinkel,
 • dokter,
 • apotheek,
 • postkantoor,
 • bankautomaat,
 • benzinestation,
 • hulp bieden aan kwetsbare personen.

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • krantenwinkels, 
 • kappers (1 klant per keer),
 • nachtwinkels (open tot 22.00 u).

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt ma. een persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten. De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

Fysieke buitenactiviteiten, zoals wandelen, hardlopen en fietsen, worden aanbevolen. Dit kan alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

Elke bijeenkomst is verboden. 

Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.


EcoWerf sluit alle recyclageparken

Update 17 maart 2020 - 14.00 u

Naar aanleiding van een beslissing van de Vlaamse overheid sluit EcoWerf alle recyclageparken tot vrijdag 3 april 2020. Door een verhoogde stijging van het aantal bezoekers kan de gezondheid van de recyclageparkwachters en de bevolking niet gegarandeerd worden. Maak zoveel als mogelijk gebruik van de ophaling van afval aan huis en hou het afval, dat niet aan huis opgehaald wordt, bij. Op www.ecowerf.be lees je de laatste stand van zaken.


Bestuur neemt bijkomende maatregelen

Update 16 maart 2020 - 19.00 u

Het bestuur wenst de inwoners en handelaars in de gemeente te bedanken voor de opvolging van de richtlijnen. Solidariteit werkt! Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden vandaag nog enkele bijkomende maatregelen genomen. Zo zullen de diensten in het gemeentehuis, het OCMW en de dienst vrije tijd uitsluitend nog werken op afspraak, nl. telefonisch of via e-mail. Je kan de diverse diensten bereiken via volgende contactgegevens:

Daarnaast zijn vanaf vandaag ook de gemeentelijk speeltuinen De Tumkens en Vissendijk gesloten.

Tot slot wil het bestuur nog even benadrukken dat alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte, publiek of privaat karakter, en of ze dan wel van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard zijn.


Crisiscentrum verduidelijkt maatregelen

Update 16 maart 2020 - 12.00 u

Het nationale crisiscentrum heeft enkele maatregelen voor de aanpak van het coronavirus Covid-19 uit het ministeriële besluit van 13 maart 2020 verduidelijkt. Je vindt de recentste versie van deze verduidelijkingen steeds op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.


Ministeriële besluiten over maatregelen van aanpak

Update 13 maart 2020 - 21.00 u

Vanavond werden twee ministeriële besluiten met betrekking tot de afkondiging van de federale fase en de maatregelen voor de aanpak van het coronavirus Covid-19 van minister De Crem gepubliceerd. Deze besluiten worden van kracht vanaf vrijdag 13 maart 2020 om 24.00 u. Het besluit over de maatregelen bepaalt dat ook kappers gesloten zijn tijdens het weekend.


Maatregelen en richtlijnen in de gemeente van kracht

Update 13 maart 2020 -19.00 u

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, gelden in onze gemeente volgende maatregelen en richtlijnen vanaf middernacht tot en met 3 april 2020:

 • Het sportcentrum De Tumkens, het outdoor sportpark Grote Baan, de bibliotheek, de muziekschool en culturele infrastructuur Kleinesteenweg zijn gesloten. Het gemeentehuis en OCMW blijven geopend, maar telefonisch of digitaal contact worden aangeraden.
 • De lessen worden in alle scholen geschorst, maar er wordt opvang georganiseerd. De buitenschoolse opvang FERM (Stekelbees) blijft open.
 • Alle culturele, sportieve en folkloristische activiteiten, evenementen en bijeenkomsten, ongeacht de grootte en inhoud, worden geannuleerd. Dat geldt ook voor alle feesten in feestzalen.
 • Alle recreatieve activiteiten en activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd en fitnesscentra gesloten. Enkel sauna- en wellnesscentra met privéverhuur op afspraak kunnen werken. Zelfstandige kappers en schoonheidsspecialisten mogen werken, maar dan wel op afspraak.
 • Alle cafés en restaurants zijn gesloten. Restaurants mogen wel open blijven om maaltijden te laten afhalen of bezorgen. Frituren, afhaalchinezen, kebab- en broodjeszaken kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse laten eten.
 • De wekelijkse markt op donderdag gaat door.
 • Winkels en shoppingcentra zijn tijdens de week open en in het weekend gesloten. Apothekers, supermarkten, bakkers, slagers en winkels met dierenvoeding blijven wel open. De bevoorrading van voedingswinkels is gegarandeerd. 
 • EcoWerf streeft ernaar alle huis-aan-huis ophalingen te laten plaatsvinden en de recyclageparken open te houden.

Bericht voor de ouders

Update 13 maart 2020 -16.00 u

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. De maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Wat betekent dit voor de school?

Alle lessen worden geschorst. De school blijft enkel de hoogst noodzakelijke schoolopvang verzekeren voor de kinderen van wie ouders werken als medisch- en gezondheidspersoneel in gezagsafdelingen van de openbare veiligheid. Enkel kinderen voor wie er echt geen andere opvang is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in deze gratis noodopvang. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. De uren van de noodopvang op school lopen gelijk met de schooluren.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...). Kinderen met symptomen zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen, moeten te allen tijde thuisblijven en kunnen in geen geval beroep doen op deze noodopvang.

Praktisch

De schoolbus zal deze weken NIET uitrijden.

Voor de leerlingen van de kleuter- en lagere scholen blijft de voor- en naschoolse kinderopvang FERM (Stekelbees) behouden zo lang als mogelijk, tijdens de normale uren van deze opvang. Alle andere naschoolse activiteiten zijn geannuleerd.

Tijdens de reeds vooraf aangekondigde pedagogische studiedagen is er geen noodopvang in de scholen, maar biedt FERM vervangende en betalende noodopvang aan de kinderen van de kleuter- en lagere scholen. Voor GBS De Klimroos is dit op woensdag 18 maart 2020 en voor GBS De Puzzel op woensdag 25 maart 2020.

De leerkrachten denken na over de manier waarop tijdens deze drie opgeschorte schoolweken toch leerstof kan worden aangeboden. In veel gevallen zal dit gaan over het automatiseren van de leerstof. Dit zal digitaal worden gecommuniceerd. Er wordt van de leerlingen verwacht dat deze opdrachten worden opgevolgd.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten en zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Ook EcoWerf neemt maatregelen naar aanleiding van coronavirus Covid-19

Update 13 maart 2020 -15.00 u

De Federale Regering heeft vanochtend aangegeven dat bepaalde openbare diensten, waaronder afvalbeheer, moeten blijven werken.

Ook met de inschakeling van interims, streeft EcoWerf ernaar alle huis-aan-huis ophalingen te laten plaatsvinden. Indien er onvoldoende chauffeurs/laders en laders zouden zijn, zullen de medewerkers de klemtoon leggen op de inzameling van huisvuil en gft. Inzamelingen van blauwe zak, roze zak en papier/karton zullen dan mogelijks niet kunnen doorgaan. Met de gegevens waarover zij vandaag beschikken, zullen de ophalingen van volgende week kunnen plaatsvinden. Indien er inzamelingen zouden wegvallen, zullen ze de betreffende gemeente(n) en inwoners zo snel als mogelijk informeren.

De recyclageparken blijven open, tenzij de Federale of Vlaamse Regering beslist dat de recyclageparken (deels of op bepaalde dagen) moeten sluiten. De medewerkers van EcoWerf vragen om een bezoek aan het recyclagepark zoveel als mogelijk uit te stellen. Indien er onvoldoende parkwachters beschikbaar zouden zijn om alle parken open te houden, zullen ze andere maatregelen moeten nemen.

Meer info?
www.ecowerf.be


Bericht aan de handelaars ter verduidelijking van de maatregelen

Update 13 maart 2020 – 13.40 u

In navolging van eerdere communicatie vindt je een overzicht met verduidelijking van de manier waarop de genomen maatregelen geïnterpreteerd en toegepast dienen te worden. Uiteraard is dit evolutief en wordt dit aangevuld wanneer meer informatie beschikbaar is.

Wat betreft de maatregel in verband met het sluiten van horeca en restaurants
Café’s worden gesloten. Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten (geen zitplaatsen aanwezig). Dit betekent dat frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken verder kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse laten eten. Hotels (of B&B’s) blijven open, enkel en alleen voor de overnachting. Ontbijten in publieke ruimte kan niet, op de kamer kan wel.

Markten mogen doorgaan in de week, in het weekend mogen enkel kramen worden opgesteld die voedingsmiddelen verkopen. Voorwaarde is dat kramen voldoende uit elkaar worden opgesteld en dat drummen van mensen wordt vermeden.

Commerciële winkels en shoppingcentra blijven tijdens de week open. In het weekend worden ze gesloten. Uitgezonderd apothekers en winkels voor voeding en dierenvoeding mogen ook in het weekend open blijven. Nachtwinkels mogen open blijven. Er dient echter voor gezorgd te worden dat hier geen toevloed van mensen ontstaat.

Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden gesloten. Sauna - en welnesscentra worden gesloten, tenzij privéverhuur of op afspraak. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schoonheidsspecialisten en kappers die in het weekend ook op afspraak werken.

Bijkomend zijn ook enkele economische maatregelen bepaald:

 • Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de regering een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van € 4 000,00 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van € 160,00 per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van € 2 000,00 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van € 160,00 per dag.

 • Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolgd van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 • Onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten (AB) voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden. Dit betekent dat de overheid voor ongeveer € 1 miljard aan belastingen niet gaat innen in het voorjaar, maar pas in het najaar. Om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen. De regering kiest ervoor om vanaf de maand september de AB OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van twee maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet alvast wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen.


Bestuur neemt bijkomende maatregelen tegen coronavirus Covid-19

Update 13 maart 2020 - 11.30 u

Het bestuur volgt de verspreiding van het coronavirus Covid-19 op de voet. Ter bescherming van de inwoners werden reeds heel wat bijkomende maatregelen genomen. Vanaf 13 maart tot en met 3 april 2020 worden ook enkele gemeentelijke gebouwen gesloten.

Volgende gemeentelijke gebouwen worden gesloten voor het publiek:

 • sportcentrum De Tumkens,
 • outdoor sportpark Grote Baan,
 • bibliotheek,
 • muziekschool en culturele infrastructuur Kleinesteenweg.

Het gemeentehuis en OCMW blijven geopend, maar het bestuur raadt alle inwoners aan om alleen langs te gaan als het echt noodzakelijk is en bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op te nemen.

Deze maatregelen en richtlijnen gelden vanaf 13 maart tot en met 3 april.


Bericht aan de handelaars

Update 13 maart 2020 - 11.30 u

Zoals aangekondigd in de pers wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart 2020  in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Wat de handelszaken en activiteiten betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn;
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april 2020. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Indien je nog bijkomende vragen hebt, kan je terecht op de volgende telefoonnummers:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33

Aanvullende maatregelen om verspreiding coronavirus Covid-19 tegen te gaan

Update 13 maart 2020 - 9.00 u

Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, heeft de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart 2020 beslist de huidige maatregelen te versterken met aanvullende maatregelen. In de loop van de dag zorgt het bestuur voor verdere communicatie.

Zoals aangekondigd op 10 maart 2020 wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart 2020 in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaat België nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied. Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. Zij willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april 2020. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn;
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk;
 • Telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.
 • Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Het kabinet van de Eerste minister wijst erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. België blijft in de versterkte fase twee. Zij zijn zich er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart 2020 tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, nl.:

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot blijven de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, nl. de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan jouw huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd. Je kan ze terugvinden op www.info-coronavirus.be/nl. Het bestuur vraagt uitdrukkelijk om geduld uit te oefenen en de diensten en scholen op dit moment niet te overbelasten met vragen, zodat zij de nodige tijd en ruimte hebben om overleg te plegen en tot goede oplossingen te komen. Zij doen hun uiterste best om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33

Sportcentra gesloten tot 31 maart 2020

Update 12 maart 2020 - 17.00 u

De burgemeester heeft beslist om sportcentrum De Tumkens en outdoor sportpark Grote Baan vanaf 13 maart tot en met 31 maart 2020 te sluiten voor publiek. Hierdoor worden ook alle activiteiten op deze locaties geannuleerd. Het bestuur volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet. Ter bescherming van de inwoners werden vandaag reeds heel wat bijkomende maatregelen genomen.


Activiteiten in UiTdatabank aanpassen

Update 12 maart 2020 - 12.50 u

Wordt jouw activiteit geannuleerd of uitgesteld naar aanleiding van het coronavirus Covid-19? Pas deze in UiTdatabank dan aan door ‘AFGELAST’ in de titel te zetten en eventueel een toelichting in de beschrijving te geven. Zo zijn de bezoekers van onze kanalen meteen op de hoogte.


Begijnendijk beschermt de inwoners

Update 12 maart 2020 - 12.40 u

Naar aanleiding van het coronavirus Covid-19 worden er in Begijnendijk preventief enkele maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te houden en onze ouderen en chronisch zieken te beschermen.

Bijzondere aandacht voor geïsoleerde ouderen!

Het bestuur vraagt aan alle inwoners om extra aandacht te geven aan ouderen die geïsoleerd wonen. Hou een extra oogje in het zeil, hou contact en vraag of je hulp kan bieden bij aankopen, … . Hou jongeren onder 16 jaar en zieken uit de buurt van ouderen.

Onderwijs

Alle scholen en onderwijsinstellingen worden via het bestuur op de hoogte gehouden van de preventieve richtlijnen en/of de te nemen maatregelen bij ziekte.Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, worden uit de school gehouden. Het contact tussen kinderen en volwassenen wordt beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.De komende weken zullen onze scholen zich beperken tot haar kerntaak, nl. lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Het bestuur laat activiteiten, zoals opendeurdagen, schoolfeesten, (indoor) uitstappen, (naschoolse) activiteiten en meerdaagse excursies, niet doorgaan. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.Het bestuur raadt ten stelligste af dat de kinderen worden gebracht, afgehaald en/of opgevangen door hun grootouders. In het belang van iedereen dringen we er op aan om een alternatieve oplossing te zoeken.

Als jouw kind de minste symptomen van ziekte (hoesten en/of koorts en/of tekens van respiratoire klachten -kortademigheid, piepende ademhaling- en/of griepale symptomen -algemeen onwel gevoel, koorts, spierpijnen) vertoont, verwittig je de school en neem je contact met de huisarts, blijft het kind thuis en wordt het in geen geval opgevangen door de grootouders.

Bij vermoeden van corona in hoofde van een familielid waarmee het kind nauw contact heeft gehad (minstens 4 uur), dient het kind, zelfs zonder ziektesymptomen, eveneens thuis te blijven en dien je dringend de huisarts te contacteren.

Heeft jouw kind een verzwakt immuunsysteem (bv. kankerbehandeling, diabetes, ...) of woont het in bij iemand die een verzwakt immuunsysteem heeft? Overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

De scholen passen een strikte handhygiëne toe. De kinderen zullen onder toezicht van de leerkrachten/begeleiders vier keer per dag hun handen wassen op school.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. Het bestuur blijft dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijft de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig. De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel. Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.

Activiteiten en evenementen in de gemeente

De overheid verbiedt om indoor activiteiten met meer dan 1 000 personen te laten doorgaan, minstens tot en met zaterdag 11 april 2020. In Begijnendijk gaan er de komende periode geen evenementen van die omvang door. Enkel de Johannespassie, die gepland is op 4 april 2020 in de Sint-Luciakerk van Begijnendijk, zal niet doorgaan.

Het bestuur raadt af om ook kleinschaligere activiteiten en evenementen te laten plaatsvinden, in het bijzonder als het om activiteiten gaat waar een groep mensen dicht bij elkaar in een gebouw zullen komen.

De risicogroepen (ouderen 65+, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) worden ten stelligste afgeraden om aan indoor activiteiten en evenementen deel te nemen.

Hygiëne!

Een goede handhygiëne is een belangrijk aspect in de bestrijding van de verder uitbraak van het coronavirus. Via onderstaande linken kan je bekijken hoe frequent je best jouw handen wast en op welke manier:

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de praktische richtlijnen die wij als gemeente opstellen, verwijzen we je door naar de communicatiekanalen van de gemeente, website en Facebook. Daarnaast wordt het e-mailadres info@begijnendijk.be opengesteld voor praktische vragen. Voor medische vragen verwijzen we je door naar je huisarts. Deze kan op vlak van gezondheid het beste advies geven.

Algemene info en veelgestelde vragen?

www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag?

Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be

Extra informatie voor ouders?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Help jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus Covid-19

Update 11 maart 2020 - 13.00 u

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Daarom zijn er vanaf vandaag tot 31 maart 2020 bijkomende aanbevelingen van toepassing.

Volgende aanbevelingen blijven van toepassing

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor jouw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.Wat kan je doen? Je kan volgende maatregelen toepassen om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Volgende aanbevelingen zijn van toepassing van 11 tot 31 maart 2020

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit;
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden;
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken;
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie;
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit;
 • Hou afstand op de werkvloer;
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer);
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1 000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Heb je nog vragen?

tel. 0800 14 689
www.info-coronavirus.be/nl


Risicobeheersplan FOD Volksgezondheid in fase 2

Update 3 maart 2020

Naar aanleiding van de aanwezigheid van verschillende door het coronavirus besmette personen binnen België, werd het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid naar fase 2 opgeschaald. Fase 2 heeft tot doel de verspreiding van het virus in te perken. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie of thuis, in overleg met de huisarts en de gezondheidsinspecteur. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s en andere reizigers) worden in kaart gebracht, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze getest of in thuisisolatie geplaatst tot het zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn.

Meer info?
FOD Volksgezondheid
tel. 0800 14 689
www.info-coronavirus.be


Info over het coronavirus

Update 2 maart 2020

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa. Op dit moment is er in België een derde persoon besmet met het coronavirus. De verschillende overheden bereiden zich voor, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. In België zijn er drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op.

Fase 1

De FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast.

Fase 2

De FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam, zoals vrienden of familie, om ook hun te testen en eventuele maatregelen te nemen.

Fase 3

Bij een groot aantal besmette personen concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Tip! Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Was regelmatig jouw handen, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis als je ziek bent. Zo bescherm je jezelf en anderen.

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be/. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.


FOD Volksgezondheid bundelt info over coronavirus

Update 6 februari 2020

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. Deze uitbraak brengt ongerustheid en valse info met zich mee. Daarom bundelt de FOD Volksgezondheid steeds de laatste info op www.info-coronavirus.be.

In België werd er één geval van het virus vastgesteld bij een gerepatrieerde landgenoot. De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn dan ook waakzaam voor andere gevallen in het land. Met een aantal eenvoudige maatregelen kan je de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen. Was daarom jouw handen regelmatig en bedek jouw mond en neus bij het hoesten en niezen. Vermijd ook nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen, zoals hoesten en niezen.

Meer info?
www.info-coronavirus.be

E-loket

Coronavirus

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be