Composteren

Wie zich voorneemt om al zijn GFT-afval (groente-fruit-tuinafval) zelf te composteren, denkt niet alleen aan het milieu maar stelt ook een sociale daad, nl. de samenleving hoeft dan minder geld te stoppen in ophaling en verwerking van GFT-afval. De keuze voor een bepaalde manier van composteren hangt af van je voorkeur, de oppervlakte van je tuin… en je ervaring.

We maken een onderscheid tussen volgende systemen:
  • composthoop: voor grote tuinen, tuinen met veel afval van bomen, gras, groenten
  • compostbak: voor vrij grote tuinen
  • compostvat: voor kleinere tuinen (1-2 a) of tuinen met weinig groenafval
  • wormenbak: zonder tuin of voor piepkleine tuin.

Composthoop (grote tuin)
Als je een grote tuin hebt met veel bomen, struiken, een grasveld of een behoorlijke groetentuin kan je kiezen om een composthoop aan te leggen. Breedte en hoogte staan min of meer vast, maar je maakt je composthoop zo lang als nodig is, d.w.z. tot al je materiaal verwerkt is. Een composthoop bouw je best in lagen op tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter. Voor het opzetten gebruik je best grover materiaal onderaan de hoop zoals houtsnippers, versnipperde stengels of stro. Een grondige snoeibeurt in een grote tuin levert vaak voldoende grof materiaal. Meng zoveel mogelijk "groen" en "bruin" materiaal onder elkaar. Gras- en fruitresten verspreid je best over de hele oppervlakte van de hoop of meng je met snippers of bladeren. Een hoop van minder dan 1 m³ heeft weinig zin: langs de zijkanten verdampt er dan te veel water en verdwijnt er veel warmte.

Compostbak (middelgrote tuin)      
Een compostbak is een systeem voor grote tuinen > 400m².  Om handig te kunnen werken bij het omzetten van je compost is een tweede en/of derde compostbak aan te raden. In de eerste bak gaat dan het verse groente- en fruitafval. De tweede bak dient voor het halfverteerde materiaal en in de derde bak kan de compost verder uitdrogen.  Een compostbak heeft een minimum volume, meestal ca. 1 m³ groot, om voldoende warmte vast te houden. Hierdoor kan het verteringsproces in werking blijven. Bijkomend is het voor het composteren essentieel om op regelmatige basis zuurstof in de hoop te brengen door hem ‘om te zetten’, d.w.z. te keren.

Compostvat (kleine tuin)  
Een compostvat laat bezitters van een kleine tuin (tot 2 à 300 m²) toe om keukenafval en eerder beperkte hoeveelheden tuinafval te verwerken tot compost. Een goede werking van een compostvat is steeds gekoppeld aan het regelmatig beluchten van het vat doormiddel van een bijgeleverde beluchtingsstok.

Wormenbak
Voor fijn verteerde compost is een wormenbak nog steeds het beste systeem. Wormen spelen in alle systemen een belangrijke rol maar hier krijgen ze de hoofdrol. Je kunt zo'n bak in de handel kopen of zelf wormen gaan kweken in een gewone kunststofbak met geperforeerde bodem. De bak plaats je best op het terras, in de garage of in een beschutte hoek van het koertje. Zo zullen de wormen in de winter niet bevriezen. Een wormenbak wordt altijd opgestart met een hoeveelheid basismateriaal van half verteerde compost met rood-oranje gestreepte compostwormen in. (Gewone regenwormen kunnen in zo'n bak niet overleven!) Het basismateriaal met wormen haal je uit de composthoop van je buurman of koop je samen met de wormenbak. Op de onderste laag komen nu stelselmatig keukenafval, bladeren of in stukjes gesneden snijbloemen. Ook dierlijk mest is een uitstekende voedingsstof voor de wormen. Het duurt wel enkele weken voor de wormen het nieuw organisch materiaal beginnen te verteren. Zij eten immers geen vers afval. Omdat ze ook niet van licht houden moet je de bak afdekken met een vochtige doek. Is de bak vol, dan moet je de kweek tijdelijk met rust laten zodat de wormen hun werk kunnen voltooien.

KOSTPRIJS

Via de gemeente kunnen volgende composteringssystemen online aangekocht worden:
  • composteringsvat (incl. beluchtingsstok)
€ 32,00
  • beluchtingsstok
€ 6,00
  • kunststof compostbak
€ 66,00
  • kunststof aanbouwmodule
€ 48,00

De verkoopsvoorwaarden voor de compostvaten, compostbakken/aanbouwmodules en beluchtingsstokken bepalen dat deze enkel gebruikt mogen worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Gerelateerde items