Composteren

Wie thuis composteert, bespaart. Als thuiscomposteerder hoef je geen keuken- of tuinafval aan te bieden aan de afvalophalers en je hoeft geen bodemverbeteraars aan te kopen. Je maakt deze bodemverbeteraar gewoon zelf. Want compost zorgt voor een boost in je tuin. Het voedt niet enkel het bodemleven, maar zorgt ook voor een betere bodemstructuur. Door het toevoegen van compost gaan zowel vochtdoorlatende zandgronden als harde kleigronden vocht beter vasthouden. En dat is mooi meegenomen want enerzijds daalt op veel plaatsen in Vlaanderen het grondwater jaarlijks aanzienlijk en anderzijds zorgen fikse regenbuien steeds vaker voor wateroverlast en overstromingen. Met compost steek je eigenlijk een spons in de grond: die houdt water langer vast bij droogte én kan meer water opvangen bij plotse, hevige regenval.

We maken een onderscheid tussen volgende systemen:
  • composthoop: voor grote tuinen, tuinen met veel afval van bomen, gras, groenten
  • compostbak: voor vrij grote tuinen
  • compostvat: voor kleinere tuinen (1-2 a) of tuinen met weinig groenafval

Composthoop (grote tuin)
Als je een grote tuin hebt met veel bomen, struiken, een grasveld of een behoorlijke groetentuin kan je kiezen om een composthoop aan te leggen. Breedte en hoogte staan min of meer vast, maar je maakt je composthoop zo lang als nodig is, d.w.z. tot al je materiaal verwerkt is. Een composthoop bouw je best in lagen op tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter. Voor het opzetten gebruik je best grover materiaal onderaan de hoop zoals houtsnippers, versnipperde stengels of stro. Een grondige snoeibeurt in een grote tuin levert vaak voldoende grof materiaal. Meng zoveel mogelijk "groen" en "bruin" materiaal onder elkaar. Gras- en fruitresten verspreid je best over de hele oppervlakte van de hoop of meng je met snippers of bladeren. Een hoop van minder dan 1 m³ heeft weinig zin: langs de zijkanten verdampt er dan te veel water en verdwijnt er veel warmte.

Compostbak (middelgrote tuin)      
Een compostbak is een systeem voor grote tuinen > 400m².  Om handig te kunnen werken bij het omzetten van je compost is een tweede en/of derde compostbak aan te raden. In de eerste bak gaat dan het verse groente- en fruitafval. De tweede bak dient voor het halfverteerde materiaal en in de derde bak kan de compost verder uitdrogen.  Een compostbak heeft een minimum volume, meestal ca. 1 m³ groot, om voldoende warmte vast te houden. Hierdoor kan het verteringsproces in werking blijven. Bijkomend is het voor het composteren essentieel om op regelmatige basis zuurstof in de hoop te brengen door hem ‘om te zetten’, d.w.z. te keren.

Compostvat (kleine tuin)  
Een compostvat laat bezitters van een kleine tuin (tot 2 à 300 m²) toe om keukenafval en eerder beperkte hoeveelheden tuinafval te verwerken tot compost. Een goede werking van een compostvat is steeds gekoppeld aan het regelmatig beluchten van het vat doormiddel van een bijgeleverde beluchtingsstok.

KOSTPRIJS

Om kwaliteitsvolle compost te maken heb je een degelijk compostvat of duurzame compostbak nodig. Deze kan je vanaf 1 maart 2022 aan voordelige prijzen aankopen op het recyclagepark:
  • composteringsvat met beluchtingsstok
€ 30,00
  • compostbak (kunststof)
€ 60,00
  • Aanbouwelement compostbak
€ 40,00
  • Beluchtingsstok
€ 6,00

Meer info over de compostvaten en -bakken vind je op de website van ecowerf.

Ook interessant