College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vier schepenen. De gemeenteraadsleden dragen de burgemeester voor en kiezen uit hun midden de schepenen. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt als vijfde schepen aan het college van burgemeester en schepenen toegevoegd. Het college van burgemeester en schepenen vormt eveneens het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen regelt het dagelijkse bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daarnaast is het ook bevoegd voor:

 • het beheer van het gemeentelijk patrimonium, de inkomsten en de uitgaven;
 • het beleid over de gemeentelijke financiën;
 • het vaststellen van de rooilijnen en de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen;
 • het toezicht op het gemeentelijk personeel.

Samenstelling

 • Bert Ceulemans Samen

  Contact
  Moorsemsestraat 313 , 3130 Begijnendijk
  GSM
  0495 93 59 57
  bert.ceulemans@begijnendijk.be

  Functies

  Burgemeester

  Algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GA&DC.

 • Bart Sorée N-VA

  Contact
  Beekstraat 47 , 3130 Begijnendijk
  GSM
  0495 28 11 29
  bart.soree@begijnendijk.be

  Functies

  Eerste schepen

  Onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, ICT, technologie en innovatiebeleid, middenstand, economie en tewerkstelling, muziekschool, cultuur en dierenwelzijn.

 • Maggie Thielemans Samen

  Contact
  Vijversstraat 54 , 3130 Begijnendijk
  GSM
  0499 90 58 54
  maggie.thielemans@begijnendijk.be

  Functies

  Tweede schepen

  Burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid.

 • Steven Vermeulen Leef

  Contact
  Soelstraat 77 , 3130 Begijnendijk
  GSM
  0495 28 11 24
  steven.vermeulen@begijnendijk.be

  Functies

  Derde schepen

  Mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, PR en communicatie, ontwikkelingssamenwerking, ecologische transitie, toerisme, participatie en diversiteit.

 • David Dupont Samen

  Functies

  Vierde schepen

  Openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek, openbare markten en patrimonium.

 • Kathleen Van Vlasselaer S.A.F.E

  Contact
  Waterstraat 51 , 3130 Begijnendijk
  tel.
  016 56 24 76
  GSM
  0479 30 58 01
  kathleen.vanvlasselaer@begijnendijk.be

  Functies

  Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

  Welzijn, gezins- en seniorenbeleid, toezicht OCMW, sociale huisvesting, gelijke kansen, gehandicaptenbeleid en jeugdzorg.