Geef jouw mening over de toekomst van de democratie en staatsstructuur

In 1893 werd in ons land de stemplicht ingevoerd. In 1914 volgde de leerplicht, sinds 1948 hebben vrouwen stemrecht en vandaag beschermt een wet ieders privacy. Alles evolueert, maar hoe zit het met de toekomst van de democratie en staatsstructuur?

De federale regering verzamelt ideeën en aanbevelingen voor de toekomst van de democratie en staatsstructuur. Ben je ouder dan 16 jaar? Neem dan deel aan de online burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ en laat jouw stem horen via www.eenlandvoordetoekomst.be. Het verslag van de bevraging zal gebruikt worden als input voor de vernieuwing van de democratie en voorbereiding op een toekomstige staatshervorming.

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022 om 09:00