Budgethulpverlening

Steeds meer mensen hebben door allerlei uiteenlopende omstandigheden financiële moeilijkheden. Ze komen maandelijks nog amper rond met hun budget, waardoor rekeningen onbetaald blijven en de schulden zich opstapelen. De maatschappelijk werker kan dan de financiële situatie bestuderen, analyseren en trachten een oplossing te vinden.

De maatschappelijk werker bespreekt de situatie met de cliënt en er wordt een afbetalingsplan opgesteld met als doel na een relatief korte periode alle schulden te vereffenen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen.

In sommige gevallen is het aangewezen dat de inkomsten van de cliënt tijdelijk beheerd worden door het OCMW. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met de cliënt en op vrijwillige basis. De cliënt ontvangt een leefgeld voor de dagelijkse uitgaven, de maatschappelijk werker betaalt zelf rechtstreeks aan de schuldeisers af.

Indien de schuldenberg zo hoog is dat deze niet binnen een redelijke termijn kan worden afbetaald, is het misschien aangewezen een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Het gaat om een gerechtelijke procedure waarbij door de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar wordt aangeduid. Deze schuldbemiddelaar zal met de verschillende schuldeisers onderhandelen en proberen een afbetalingsregeling overeen te komen. Het voordeel is dat alle intresten worden bevroren en dat er geen beslag of loonoverdracht meer mogelijk is. De schulden worden in dit geval afbetaald door de schuldbemiddelaar. De cliënt zelf krijgt een maandelijks leefgeld uitbetaald. Het uiteindelijk doel is dat je bij de afloop van deze collectieve schuldenregeling een ‘schuldenvrije start’ kan nemen.

Maak hier je afspraak