Brandpreventie

Jaarlijks eisen woningbranden tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur maakt de rook tal van slachtoffers. De rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom moet elke woning in Vlaanderen sinds 1 januari 2020 met voldoende rookmelders uitgerust zijn.

Heb je voldoende rookmelders en zijn deze correct geplaatst? De brandpreventieadviseur van de Hulpverleningszone Oost komt aan huis om jou te helpen! Vraag zeker een gratis huisbezoek van de brandpreventieadviseur aan.

 

Eind 2019 werd beslist om samen met Oscare vzw twee soorten rookmelders in het gemeentehuis te verkopen, nl.:

  • een optische rookmelder met een niet-verwijderbare batterij met een levensduur van 10 jaar en eenvoudige montage voor de kostprijs van € 16,00; 
  • een koppelbare rookmelder met een niet-verwijderbare batterij met een levensduur van 10 jaar en een draadloze koppeling via wi-safe voor € 49,00.

Je kan hiervoor bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het gemeentehuis terecht.