Bouwmisdrijf

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (inbreuken op de voorschriften iv.m bouw- en verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving.

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het "handhavingsbeleid".
Klachten en meldingen van bouwmisdrijven: 

Als je schade of hinder zou ondervinden, kan je eventueel zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen. Daarnaast kan je aan de vrederechter een 'oproeping tot verzoening' vragen. Dat is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen.

Maak hier je afspraak