Bodemsaneringsfonds Tersana

In december 2018 werd Tersana, het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector, erkend door de Vlaamse Regering. Door deze erkenning kunnen bedrijven uit de sector die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging hun saneringsplicht aan Tersana overdragen. Zo genieten de bedrijven van een financiële tussenkomt vanuit de overheid en kunnen ze hun saneringszorg overlaten aan deskundigen.

Saneren is een complexe materie. Een beschrijvend bodemonderzoek, het bodemsaneringsplan, de saneringswerken en evaluatie vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. De deskundigen van Tersana kunnen hun klanten organisatorisch ondersteunen door samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen of bodemsaneerders en de dossiers verder op te volgen. Naast het organisatorisch luik biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt, want de overheid neemt namelijk 40% van de werking van het fonds voor haar rekening.

VOOR WIE

De medewerkers van Tersana zullen de sector ook sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen. Zij richten zich daarbij tot twee doelgroepen, nl. de professionelen waar na een oriënterend bodemonderzoek bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn en eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dan over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf. Deze eigenaars dienen voor 31 december 2023 een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Let op! De uiterste datum om aan te melden bij Tersana werd vastgelegd op 31 maart 2022. Ben je eigenaar van een gronden die in het verleden een inrichting als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf had? Laat dan tijdig een onderzoek uitvoeren. Zo kan je, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep doen op Tersana. Denk je in aanmerking te komen voor het fonds? Neem dan zeker contact op met de deskundigen.