Bijzonder comité voor de sociale dienst

Sinds 2019 moet elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) oprichten. Deze oprichting is verplicht. De taken van het BCSD werden vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Zo is het bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. In Begijnendijk zijn dat een voorzitter en zes leden.

Samenstelling