Bestuur maakt werk van fietsbeleidsplan

Fietsen is niet alleen gezond en goedkoop, maar ook goed voor het klimaat. Het is immers een goed alternatief voor verplaatsingen met de auto, zeker voor korte afstanden. Toch is het in een landelijke gemeente niet altijd een evidente keuze. Daarom maakte het bestuur werk van een fietsbeleidsplan.

Bij de opmaak van het fietsbeleidsplan werd gekozen voor een totaalaanpak, geen aparte projecten die niet op elkaar aansluiten. Zo werden de voorbije maanden de bestaande situatie en knelpunten in kaart gebracht en het gewenste fietsnetwerk met oplossingen voor knelpunten uitgewerkt. Tenslotte werden de maatregelen gebudgetteerd en geprioriteerd. Het fietsbeleidsplan kreeg de goedkeuring in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2021.

De komende jaren bouwt het bestuur aan een netwerk van doorlopende en veilige fietsroutes om de dorpscentra, sport, cultuur, winkels en scholen via een veilige, comfortabele en functionele fietsverbinding te verbinden.

Gepubliceerd op dinsdag 4 jan 2022 om 10:00