Bestuur bouwt nieuw administratief centrum met polyvalente zaal

In het najaar van 2022 stelde het bestuur een ontwerper aan om de plannen voor de bouw van een nieuw, kleinschaliger administratief centrum met polyvalente zaal op de locatie van woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis, vorm te geven. Ondertussen zijn de ontwerpplannen klaar.

Het nieuwe gebouw zal niet alleen de diensten van het bestuur huisvesten, maar ook een zaal met mogelijkheden voor culturele en andere activiteiten omvatten. Zo wordt het nieuwe dienstverleningsconcept ondergebracht in een gelijkvloerse en twee verdiepingen. Tenslotte werd bij het ontwerp van het nieuwe gebouw rekening gehouden met de integratie in de omgeving, zodat het een geheel vormt met de groene as rondom de Sint-Luciakerk. 

Momenteel is de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning lopende en wordt het aanbestedingsdossier gefinaliseerd. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden midden 2024 starten.

Gepubliceerd op maandag 2 okt 2023 om 08:00