RUP Centrum Begijnendijk

Datum besluit woensdag 20 maart 2013

Het ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Begijnendijk Centrum’ werd goedgekeurd op 20 maart 2013. Het bestaat uit volgende delen:

  • de plan MER screeningsnota,
  • de stedenbouwkundige voorschriften,
  • het grafisch plan - zoneringsplan.

Tijdens de gemeenteraad van mei 2017 werd de gedeeltelijke herziening van het RUP goedgekeurd. Na het doorlopen van de schorsingsprocedure werd een bekendmaking gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat het uitvoeringsplan op 8 augustus 2017 van kracht ging.