Bekendmakingen

Je kan inzage vragen in de besluiten die in deze lijsten zijn vermeld via beleid@begijnendijk.be.

Als toezichthoudende overheid staan de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneurs in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van het gemeentebestuur.