Beheerwerken langs de Demer

Op 1 februari 2022 gaat De Vlaamse Waterweg nv van start met beheerwerken aan de houtige vegetatie langs de Demer in de gemeente. Deze werkzaamheden duren tot en met 15 maart 2022. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden, kan deze planning nog wijzigen.

De aanwezigheid van houtige vegetatie langs waterwegen als gevolg van aanplant of spontane ontwikkeling in combinatie met achterstallig onderhoud heeft er voor gezorgd dat vele houtkanten zijn uitgegroeid tot bestanden met grote bomen. Dit creƫert een aantal problemen voor zowel de infrastructuur als de gebruiker en aangelanden. Tegelijk is deze houtige vegetatie vaak een belangrijk leefgebied en verbindingsas voor fauna en flora. Als uitgangspunt, maar steeds in functie van de waterweginfrastructuur, dient deze vegetatie dan ook in stand gehouden en beheerd te worden met als doel de biodiversiteit op lokaal niveau te behouden en indien mogelijk nog te verhogen. Daarom heeft het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Omgeving, de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) en natuurverenigingen een visie uitgewerkt, zodat bij het beheer van de aanwezige houtige vegetatie tegelijk aandacht besteed wordt aan ecologie, verkeers- en waterveiligheid, landschap, esthetiek, recreatie en educatie. De keuze van het meest optimale beheer is locatiespecifiek en afhankelijk van de afweging van de verschillende prioriteiten per zone.

In uitvoering van deze visie zullen tussen 1 februari en 15 maart 2022 beheerwerken op de houtige vegetatie langs de Demer in de gemeente plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden. De planning van de aannemer kan nog wijzigen. Deze worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. De medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv wensen zich alvast te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die inwoners mogelijk kunnen ondervinden.


Meer info?
www.vlaamsewaterweg.be/hakhoutbeheer 

Gepubliceerd op dinsdag 1 feb 2022 om 08:00