Sluiting begraafplaats Kerkstraat

Het bestuur wil de oude begraafplaats langs de Kerkstraat tegen 2033 omvormen tot een park. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 beslist de begraafplaats te sluiten, waardoor er sinds 1 januari 2022 geen mensen meer begraven of bijgezet kunnen worden. De medewerkers van de dienst burgerzaken verzamelden de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kan je hen contacteren.

Welke gevolgen heeft de sluiting van de begraafplaats?

De sluiting van een begraafplaats betekent dat er niet langer begraven, zowel nieuwe begravingen als bijbegravingen, kan worden. De begraafplaats op zich blijft wel toegankelijk voor de burger. De zerken worden in drie fases weggenomen en vervangen door een ondiep wortelende beplanting. De nabestaanden krijgen de keuze om de stoffelijke resten te laten overbrengen naar de nieuwe begraafplaats of om ze ongeroerd te laten.

Voor welke graven kan er een overplaatsing aangevraagd worden?

In principe kunnen enkel nabestaanden van een concessie de overplaatsing aanvragen. Omwille van de delicate materie heeft het bestuur echter beslist iedereen de kans te geven om een overplaatsing aan te vragen.

Hoe moet de overplaatsing aangevraagd worden?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren ter attentie van het college van burgemeester en schepenen en ondertekend worden door alle rechtstreekse nabestaanden. De aanvraagperiode voor de overbrenging werd verlengd tot 1 maart 2023.

Wat zijn de verschillende stadia van het wegnemen van de grafzerken?

  • in 2023 worden de zerken met een begraafdatum tot en met 1979 weggenomen,
  • in 2028 worden de zerken met een begraafdatum van 1980 tot en met 1989 weggenomen,
  • in 2033 worden de zerken met een begraafdatum van 1990 tot en met 1994 en de columbaria weggenomen.

De kinderzerken worden in de laatste fase mee weggenomen. Concessies worden individueel behandeld.

Kan ook gekozen worden voor crematie?

Voor concessies zijn er volgende opties:

  • De stoffelijke resten blijven ongeroerd op de oude begraafplaats. De zerk wordt wel verwijderd. Er wordt een naamplaatje voorzien aan de muur van het dodenhuisje als herinnering.
  • De stoffelijke resten worden ontgraven en herbegraven op de nieuwe begraafplaats. De zerk verhuist mee.
  • De stoffelijke resten worden ontgraven en gecremeerd. Voor de assen hebben de nabestaanden de keuze uit plaatsing van de urne in een urnegraf of columbariumnis, asverstrooiing of thuisbewaring.

Voor niet-geconcedeerde graven zijn er volgende opties:

  • De stoffelijke resten blijven ongeroerd op de oude begraafplaats. De zerk wordt wel verwijderd. Er wordt een naamplaatje voorzien aan de muur van het dodenhuisje als herinnering.
  • De stoffelijke resten worden ontgraven en herbegraven op de nieuwe begraafplaats. De zerk verhuist mee.
  • De stoffelijke resten worden ontgraven en gecremeerd. Voor de assen hebben de nabestaanden de keuze uit plaatsing van de urne in een urnegraf of columbariumnis, asverstrooiing of thuisbewaring.

Voor niet-geconcedeerde graven is bij elke vorm van herbegraving op de nieuwe begraafplaats een concessie voor 30 jaar verplicht. Deze hoeven niet verplicht gecremeerd te worden, maar dit wordt wel aangeraden omwille van hygiƫne en volksgezondheid.

Voor wie zijn welke kosten?

Voor graven met concessie zijn de kosten voor het opgraven en herbegraven ten koste van het bestuur. De kosten voor het verplaatsen van de zerk zijn ten laste van de nabestaanden. Bij niet-geconcedeerde graven zijn alle kosten, bijvoorbeeld voor het opgraven, de crematie, het urnegraf en de concessie, ten laste van de nabestaanden.

Wat als ik geen overplaatsing aanvraag?

Werd er voor 1 maart 2023 geen aanvraag ingediend? Dan wordt de zerk verwijderd en blijven de stoffelijke resten ongeroerd op de oude begraafplaats. Er wordt een naamplaatje voorzien aan de muur van het dodenhuisje als herinnering.

Vacatures