Sluiting begraafplaats Kerkstraat

Het bestuur wil de oude begraafplaats langs de Kerkstraat tegen 2033 omvormen tot een park. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 beslist de begraafplaats te sluiten, zodat er vanaf 1 januari 2022 geen mensen meer begraven of bijgezet kunnen worden. Op deze pagina vind je een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de medewerkers van de dienst burgerzaken.

Welke gevolgen heeft de sluiting van de begraafplaats?

De sluiting van een begraafplaats betekent dat er niet langer begravingen, zowel nieuwe begravingen als bijbegravingen, mogen plaatvinden. De begraafplaats op zich blijft wel toegankelijk voor de burger.

Voor welke graven kan er een overplaatsing aangevraagd worden?

In principe kunnen enkel nabestaanden van een concessie de overplaatsing aanvragen. Omwille van de delicate materie, heeft het bestuur echter beslist iedereen de kans te geven om een overplaatsing aan te vragen.

Hoe moet de overplaatsing aangevraagd worden?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren ter attentie van het college van burgemeester en schepenen en ondertekend worden door alle rechtstreekse nabestaanden. De aanvraag moet gebeuren tussen 1 januari 2022 en 4 januari 2023. 

Wat zijn de verschillende stadia van ontgraving?

  • in 2023 worden de graven met een begraafdatum tot en met 1979 ontgraven, 
  • in 2028 worden de graven met een begraafdatum van 1980 tot en met 1989 ontgraven, 
  • in 2033 worden de graven met een begraafdatum van 1990 tot en met 1994 en de columbaria ontgraven.  

De kindergraven worden in de laatste fase mee ontgraven. Concessies worden individueel behandeld.

Kan ook gekozen worden voor crematie?

De nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de stoffelijke overschotten, na ontgraving, te laten cremeren. Na crematie is het mogelijk om te kiezen voor:

  • asverstrooiing,
  • plaatsing van de urne in een urnegraf,
  • thuisbewaring van de urne.

Gerelateerde items