Het bestuur helpt bij de renovatie van jouw woning!

Het bestuur en de provincie Vlaams-Brabant streven naar een omgeving waar inwoners gezond, comfortabel en duurzaam kunnen wonen. Daarom keurde het provinciebestuur Vlaams-Brabant in samenwerking met het bestuur het project ‘Begijnendijk Renoveert’ goed.

Ben je een inwoner met een laag inkomen en wil je investeren in energiezuinigheid en woonkwaliteit, maar is jouw spaarpot leeg? Dan geeft het bestuur jou een stevig duwtje in de rug om jouw woning veilig, gezond en energiezuinig te maken! Je ontvangt een budget van max. € 30 000,00 dat je pas moet terugbetalen wanneer je de woning verkoopt, schenkt of verhuurt. Het budget wordt gebruikt om jouw woning op te knappen. Bovendien schakelt de provincie Vlaams-Brabant nog gratis een renovatiebegeleider in die het ganse renovatieproces van a tot z voor jou zal uitstippelen en begeleiden. 

De plaatsen zijn beperkt en je hoort aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

 • je beschikt over een beperkt inkomen:
  • € 40 730,00 voor een alleenstaand persoon,
  • € 57 020,00 voor een alleenstaande persoon met een persoon ten laste, te verhogen met € 4 160,00 per bijkomende persoon ten laste,
  • € 57 020,00 voor een koppel, te verhogen met € 4 160,00 per bijkomend persoon ten laste,
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen,
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen,
  • beschermde afnemers,
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1),
 •  je hebt geen voldoende financiële reserves,
 • je bent eigenaar van een niet-kwaliteitsvolle en niet-energiezuinige woning,
 • je beschikt over een brandverzekering,
 • je staat open voor renovatiebegeleiding,
 • je schrijft jezelf ten laatste op 30 mei 2023 in voor het project,
 • je vervolledigt uiterlijk op 30 juli 2023 succesvol het sociaal en technisch onderzoek,
 • je hebt geen ander onroerend goed in volle eigendom of volledig vruchtgebruik. 

Denk je in aanmerking te komen? Neem dan zeker contact op met de medewerkers van het woon- en energieloket om je in te schrijven. Zij contacteren jou om samen een sociaal en technisch onderzoek te doorlopen.  

Noodkoopfonds

Heb je een laag inkomen en noodgedwongen een goedkope en kwalitatief minderwaardige woning op de privémarkt moeten kopen, omdat er geen sociale woning of betaalbare huurwoning te vinden was? Dan kom je misschien in aanmerking voor een renteloze lening tot € 50 000,00. De provincie Vlaams-Brabant zorgt ook bij dit project voor de nodige renovatiebegeleiding. Het geleende bedrag moet pas worden terugbetaald bij verkoop, erfenis of schenking van de woning. Ben je na 20 jaar nog eigenaar? Dan moet je de lening beginnen terugbetalen, maar dat kan via een renteloze lening van max. 25 jaar. De afbetaling loopt over max. 25 jaar. Het afbetalingsplan wordt opgesteld tussen het OCMW en de noodkoper, afhankelijk van de financiële situatie en gezinssituatie op dat moment. Blijven erfgenamen zelf in de woning wonen? Ook dan hoeft het geleende bedrag pas na 20 jaar terugbetaald te worden. Let op! Voor dit project werd er geen inkomensgrens vastgesteld, maar worden de eigen middelen en solvabiliteit wel onderzocht.

  

Let op! De bedragen van bovenstaande projecten kunnen worden gecumuleerd tot een bedrag van max. € 80 000,00 per woning! 

Voldoe je niet aan de voorwaarden, maar heb je wel renovatieplannen? Neem dan zeker contact op met de medewerkers van het woon- en energieloket om andere mogelijkheden en ondersteuningsmaatregelen te bekijken.

Gepubliceerd op dinsdag 4 apr 2023 om 09:00