Vernieuwing fietspaden Baalsesteenweg

Werkzaamheden van start

Update 3 juni 2024

Op maandag 10 juni 2024 starten de werkzaamheden voor de tweede fase van de vernieuwing van de fietspaden in de Baalsesteenweg. Deze worden uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase worden de fietspaden langs een zijde van het gedeelte dat gelegen is tussen het kruispunt met de Peuterstraat en de grens met Baal opgebroken en opnieuw aangelegd in asfalt. Tijdens de tweede fase wordt de andere kant op dezelfde manier aangelegd.

Tijdens deze werkzaamheden is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Vanaf de start van de werken wordt voor het doorgaand verkeer een omleiding langs de Dorpsstraat, Mechelbaan, Schrieksesteenweg op grondgebied Booischot en de Nobelstraat op grondgebied Baal voorzien. Voor de fietsers is er een omleiding via de Pandhoevestraat.

Er wordt getracht om de eerste fase voor het bouwverlof af te krijgen, zodat de tweede fase na het bouwverlof kan starten. Tijdens het bouwverlof wordt de omleiding weggenomen en is gewoon verkeer mogelijk. Na het bouwverlof zal er opnieuw een omleiding voor het doorgaand verkeer zijn. Het einde van de werkzaamheden is voorzien voor eind september 2024. Let op! Het verloop van de werkzaamheden en de bijhorende planning is onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.


Vernieuwing fietspaden Baalsesteenweg gegund

Update 15 mei 2024

Na de finalisatie van het ontwerp werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2024 een aannemer aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de tweede fase van de vernieuwing van de fietspaden in de Baalsesteenweg. Met deze gunning kunnen de werkzaamheden effectief van start gaan.

Tijdens deze werkzaamheden worden de betonnen fietspaden vanaf het kruispunt met de Pandhoevestraat en Peuterstraat tot aan de grens met Tremelo opgebroken en in asfalt aangelegd. Deze fietspaden krijgen een breedte van 1,50 m ter hoogte van het onbebouwde gedeelte en 1,75 m ter hoogte van de woningen. Om hiervoor de nodige ruimte te voorzien, wordt het gedeelte van de rijweg dat gelegen is tussen het kruispunt met de Pandhoevestraat en Peuterstraat en de Ceulstraat over de volledige breedte met 50 cm versmald. In het overige gedeelte wordt de bestaande rijweg in beton behouden.

De werken zijn gepland om aan te vatten in juni 2024 en zullen ongeveer 6 maanden duren. Voor het doorgaand verkeer en zwaar vervoer wordt een omleiding voorzien. Plaatselijk vervoer blijft mogelijk.

Momenteel wordt de mobiliteit ter hoogte van de werkzaamheden bekeken, zodat deze zo efficiƫnt mogelijk kunnen verlopen en een goede bereikbaarheid gegarandeerd blijft.

Deze werkzaamheden worden medegefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant.