Asielzoekers

Het OCMW heeft drie woningen waar asielzoekers gehuisvest zijn die enkel recht hebben op materiële steunverlening, de zogeheten LOI’s (Lokale Opvang Initiatieven) Het OCMW staat in voor huisvesting, medische begeleiding, integratie, … van de asielzoekers.

Het OCMW ontvangt hiervoor een subsidie van de federale regering.

Maak hier je afspraak