Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in het bevolkingsregister en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van Burgemeester en Schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.
Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... . Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.
Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid melden bij de dienst bevolking. Verblijf je tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen, ... (maximum 1 jaar), dan dien je dit te melden aan de dienst burgerzaken.
Als je geregistreerd staat als tijdelijk afwezig, kan je gedurende deze periode niet ambtshalve geschrapt worden. Je kan dit ook schriftelijk, per fax of per mail aanvragen via het aanvraagformulier.
 

Voorwaarden

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen

Om een tijdelijke afwezigheid te melden:
  • Het adres in het buitenland waar je tijdelijk zal verblijven.