AED-toestellen

Elke dag krijgen bijna dertig mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Een automatisch externe defibrillator (AED) kan de overlevingskansen van deze slachtoffers aanzienlijk vergroten. Een AED-toestel dient bij levensbedreigende hartritmestoornissen een elektrische schok toe aan het hart.

Om de gemeente wat hartveiliger te maken, werd eind 2016 beslist om vier AED-toestellen aan te kopen. Je vindt een AED-toestel aan:

  • sportcentrum De Tumkens te Betekom,
  • GBS De Puzzel te Begijnendijk,
  • GBS De Klimroos te Betekom,
  • de Sint-Laurentiuskerk te Betekom, 
  • de bibliotheek te Begijnendijk.

Procedure

Het draagbaar toestel analyseert het hartritme van het slachtoffer, geeft gesproken instructies aan de hulpverlener en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Voor wie

Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel van categorie 1 gebruiken, waardoor reeds vele bedrijven en openbare ruimten met een AED werden uitgerust.