Circus Rose-Marie Malter

Dit is een van de grootste circusondernemingen die in Vlaanderen en omliggende landen rondtoeren. Rond de familiekern van het directeursechtpaar Jean en Rose-Marie Gebruers-Malter en hun kinderen, wordt elk seizoen een internationale groep artiesten samengebracht die een afwisselend spektakel brengen. Circus Rose-Marie Malter richt zich tot een publiek van kinderen en volwassen.