Aanwezigheid bij huwelijken opnieuw strikt beperkt

Aanwezigheid bij huwelijken opnieuw strikt beperkt om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Aanwezigheid bij huwelijken opnieuw strikt beperkt:

Op 1 november verscheen in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Wie mag aanwezig zijn op de plechtigheid?

Enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen huwelijken bijwonen.

Hiermee wordt dus teruggegrepen naar de beperkingen die golden in het voorjaar. Ook nu is het niet toegestaan dat medewerkers van de burgerlijke stand de ambtenaar van de burgerlijke stand bijstaan tijdens de huwelijksvoltrekking.

 

Welke regels gelden verder?

Het ministerieel besluit bepaalt dat de volgende minimale regels moeten worden nageleefd:

  1. bezoekers en personeelsleden informeren over de geldende preventiemaatregelen en de personeelsleden een passende opleiding verstrekken;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon garanderen;
  3. sterk aanbevelen van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de inrichting en gebruik ervan maken indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd;
  4. de activiteit zo organiseren dat samenscholingen worden vermeden;
  5. middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking stellen van het personeel en de bezoekers;
  6. de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. zorgen voor een goede verluchting.

 

Inwerkingtreding en termijn

De nieuwe bepalingen gaan in vanaf 2 november 2020 en zijn van toepassing tot en met 13 december 2020.

Gepubliceerd op maandag 16 nov 2020 om 10:23