Aanvraag fuiven of evenementen

De aanvraag voor het inrichten van een fuif of evenement moet uiterlijk drie maand vooraf aan de activiteit worden ingediend via het evenementenloket. De aanvraag voor het inrichten van een fuif met een bezoekersaantal tot 400 personen, waarbij de fuif plaatsvindt in een vaste infrastructuur zoals zaal, lokaal of jeugdhuis moet uiterlijk een maand vooraf aan de activiteit worden ingediend.

Melding vrijwilligers

Vrijwilligers voor een fuif of evenement moeten gemeld worden aan de politie. De organisator moet dit meldingsformulier uiterlijk een maand voor de aanvang van de fuif of het evenement opsturen naar Politiezone BRT, t.a.v. van de stafdienst, Kruisstraat 31 te 3120 Tremelo.

Melding brandweercontrole 

Fuiven en evenementen moeten gemeld worden voor brandweercontrole. De organisator moet dit meldingsformulier drie weken voor aanvang van het evenement opsturen naar Brandweerpost Aarschot, Bouwdewijnlaan 4 te 3200 Aarschot.

Reglementen en verordeningen