Aankomstverklaring voor niet-EU-burgers

Een aankomstverklaring is een attest dat dient als bewijs dat een burger van buiten de EU zich na binnenkomst in een Schengenland bij de gemeente waar hij gaat verblijven heeft aangemeld.

Hoe aanvragen

Meld je binnen 3 dagen na aankomst bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

  • je paspoort
  • 2 pasfoto's
  • eventueel visum met binnenkomststempel of je verblijfsvergunning van een andere lidstaat van de EU

Maak hier je afspraak