Aangifte bewakingscamera’s

Gebruik je een camerabewakingssysteem aan de ingang van jouw woning, winkel of industriële site? Dan dien je deze bewakingscamera’s aan te geven bij de politiediensten. Sinds 25 mei 2018 moeten bewakingscamera’s worden aangegeven via het elektronisch loket op www.aangiftecamera.be dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt. De aangiften van jouw bewakingscamera’s zijn gratis.

Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Dan moet je jouw systeem aangeven op de nieuwe applicatie en dit uiterlijk de dag voor de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien. Daarnaast moet je er op toezien dat jouw aangifte up-to-date is en dit door deze ten minste jaarlijks te valideren. Zoals voorzien door de General Data Protection Regulation (GDPR) legt de Camerawet jou eveneens de verplichting op om een register van jouw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. 

In de wet wordt een uitzondering voorzien voor burgers die in hun eigen woning een bewakingscamera installeren voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden. Deze moeten geen aangifte doen, noch een register invullen of een pictogram gebruiken. Let op! Dit betekent niet dat je de personen mag filmen zonder hun toestemming.

De aangiften van bewakingscamera’s moeten elektronisch ingediend worden via www.aangiftecamera.be. Je krijgt toegang tot het elektronisch loket door middel van jouw elektronische identiteitskaart, burgertoken of unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie. Wil je een aangifte indienen voor een rechtspersoon? Dan is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.