Het PWA biedt zowel PWA-activiteiten aan als huishoudhulp met dienstencheques.

PWA

Het PWA geeft aan werkzoekenden en leefloongenieters de kans om op een wettelijke manier, met behoud van hun werkloosheidsuitkering en/of leefloon, bezoldigde activiteiten uit te voeren. Via PWA-activiteiten kan hun integratie in de reguliere arbeidsmarkt bevorderd worden.

Lokale overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven in de land- en tuinbouw, vzw’s, niet commerciële verenigingen en privépersonen kunnen beroep doen op PWA-werknemers.

Algemeen geven wij informatie over PWA, tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Activa, dat je ook bij ons kan aanvragen), tijdskrediet, loopbaanonderbreking en RVA-attesten.

Welke werkzoekenden?

  • 2 jaar (of langer) werkloos indien jonger dan 45 jaar, OF
  • 6 maanden werkloos zijn indien men 45 jaar is of ouder, OF
  • In de periode van 36 maanden voor de inschrijving in het PWA gedurende minstens 24 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos geweest zijn, OF
  • Leefloon genieten én volledig werkloos zijn én ingeschreven zijn als werkzoekende

Ook werken wij voor gebruikers/klanten van het PWA: privé-personen, lokale overheden, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector.

Meer inlichtingen kan je krijgen bij de medewerkers van het PWA-kantoor of op www.rva.be.

HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES

Dienstencheques: goedkoop, makkelijk en legaal

Dankzij de dienstencheques kun je heel makkelijk en goedkoop huishoudelijke hulp krijgen. Je betaalt slechts € 9,00 en het is bovendien fiscaal aftrekbaar. Eigenlijk betaal je slechts € 6,30 per uur. Dit systeem is legaal en erg voordelig voor jou, maar ook voor de werknemer. Je bent wettelijk in orde en dus ook verzekerd als er iets fout loopt. De werknemer heeft alle sociale voordelen van een arbeidscontract en kan, dankzij een financiële tussenkomst van de federale overheid, rekenen op een fatsoenlijk loon.

Waarvoor kunnen dienstencheques worden gebruikt?

De dienstencheques kunnen gebruikt worden voor huishoudelijke hulp: poetshulp maar ook wassen, strijken, klein naaiwerk en het thuis bereiden van maaltijden behoren tot de mogelijkheden.

Daarnaast kun je ze ook gebruiken voor enkel diensten buitenshuis: strijk in een strijkatelier, boodschappen aan huis via een boodschappendienst en het vervoer van minder-mobiele personen door een mindermobielencentrale.

Bij wie kun je terecht met jouw dienstencheques?

Je kunt met jouw dienstencheques terecht bij erkende ondernemingen die garant staan voor de kwaliteit van de geleverde dienst. Deze ondernemingen zoeken voor jou de geschikte werknemer, behandelen jouw vragen en zoeken een oplossing bij mogelijke klachten.

Je vindt de volledige lijst van deze erkende ondernemingen op de site www.dienstencheques.be, op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (www.rva.fgov.be) en in jouw Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap (PWA) of Lokale Werkwinkel.

Wie kan gebruik maken van dienstencheques?

Iedereen kan gebruik maken van dit systeem. De enige beperking is dat je deze cheques niet voor beroepsdoeleinden mag gebruiken.

Hoe kun je dienstencheques kopen?

Zodra je zich hebt ingeschreven bij Sodexo kun je daar dienstencheques bestellen. De inschrijving is gratis en gebeurt via het inschrijvingsformulier dat je vindt op de website. Je kunt het ook telefonisch aanvragen bij Sodexo op het nummer 02/678 28 79 of bij het PWA.

Nadien krijg je een bevestiging van jouw inschrijving en een rekeningnummer van Sodexo. Je kunt dienstencheques bestellen door het juiste bedrag te storten. Je moet minimum tien cheques in één keer bestellen. Binnen de tien dagen na ontvangst van jouw betaling krijg je de bestelde cheques via de post.

Hoe betaal je met dienstencheques?

Je dateert en ondertekent de dienstencheque en geeft deze aan de werknemer.

Openingsuren & contact

PWA Begijnendijk

adres
Zwanestraat 73200 Aarschot
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 25 22 92

Dienstencheques

adres
Kleinesteenweg 43130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
e-mail
pwabegijnendijk@skynet.be